Donderdag 31 oktober organiseert de CGI Cybersecurity Practice een kennissessie informatiebeveiliging. Deze kennissessie wordt georganiseerd rondom de Nationale Alert Online week en heeft als thema: Serious Awareness.

Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan Cybersecurity én hen meer secure te laten handelen. Alert Online heeft als intentie hierin een beweging op gang te brengen en consumenten meer bewust te maken van hun online en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online verschillende activiteiten - ook in samenwerking met partners - om aandacht te vragen voor Cybersecurity. En oktober is dé European Cyber Security Month. De bewustwordingscampagne Alert Online wordt medegefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie. Sinds dit jaar is CGI Nederland partner van Alert Online.

Het programma ziet er als volgt uit:

CGI Alert Online 2019 Serious Awareness event program
17:30 Inloop en diner
18:30 Opening en presentatie security awareness (Eelco Stofbergen – CGI Practice Leader Cybersecurity)
19:00 PubQuiz informatiebeveiliging
19:30 Serious gaming en security awareness (Rens van der Meijs – Serious Game Developer)
20:00 Borrel

Registreren

Voor meer informatie over Alert Online