Om een duidelijk zicht te hebben op die activiteiten die moeten worden uitgevoerd, door wie en in welke volgorde, ontwikkelde CGI een aanpak ter ondersteuning van ERP-implementatieprojecten. Deze aanpak wordt LIFE genoemd. LIFE biedt materialen ter verduidelijking van de algehele aanpak, taken en verantwoordelijkheden en de manier van werken tijdens het project. Een standaard manier van werken met gestandaardiseerde producten en methoden wordt hiermee aangeboden.