William Rice

William Rice

Director Consulting & Thought Leader Digitale Transformatie

Elke telecomaanbieder zit op dit moment in een transitie tot platformbedrijf. In die transitie worden de uitdagingen voor traditionele Network Inventory systemen steeds duidelijker. Om in onze steeds dynamischere, klant- en dienstengerichtere wereld gelijke tred te houden, moeten operators hun inventory management functie, processen en systemen aanpassen. Een cruciaal aspect van deze transformatie is het belang van datakwaliteit in de Network Inventory systemen. Dit artikel verschaft richting voor transformatie van network inventory management als cruciale functie voor een digitale telco.

Nauwkeurige gegevens over onder meer het netwerk, netwerk assets, status en locatie zijn als primaire bron van waarheid voor alle andere bedrijfsfuncties essentieel voor de hele onderneming. Je kunt immers niet automatiseren wat je niet kunt vertrouwen. Dat geldt ook in de telecomsector. In deze snel veranderende en sterk concurrerende markt zijn automatisering en AI-programma's cruciaal voor efficiëntie en schaalbaarheid. Het zijn voor elk telecombedrijf de pijlers voor de toekomst als ‘tech platform’. Als de gegevens in de Network Inventory systemen echter onnauwkeurig of gefragmenteerd zijn, of niet tijdig beschikbaar gemaakt kunnen worden, kunnen deze programma's nooit succesvol worden.

Maturity model als leidraad voor de digitale transformatie

Naast het belang van datakwaliteit moet IT voor inventory wendbaar, geautomatiseerd en cloud-native zijn. Dat zijn immers de voorwaarden om – in lijn met snel wijzigende business processen en prioriteiten – het aanpassingsvermogen, de efficiëntie en de schaalbaarheid te versterken. De traditionele IT-systemen voor inventory zijn vaak gebouwd in een resource-georiënteerde en statische wereld. Ze kunnen de snelle en dynamische veranderingen in de markt niet meer bijbenen. Om door deze digitale transformatie te navigeren, kunnen operators een maturity model gebruiken:  

Maturity model als leidraad voor de digitale transformatie

Vier volwassenheidsniveaus

De volwassenheidsniveaus in dit model omvatten: Reactive, Enabling, Dynamic en Leading. Op het ‘Reactive’ niveau zijn de inventory gegevens onnauwkeurig, statisch en verspreid over meerdere, gefragmenteerde operationele systemen en schaduwadministraties. Op het ‘Enabling’ niveau zijn de inventarisgegevens geconsolideerd. De exploitant kan hiermee zijn netwerk doeltreffend beheren en zijn klanten diensten verlenen. Op het niveau ‘Dynamic’ zijn de administratieve systemen in staat zich in real time aan te passen aan gebeurtenissen die van invloed zijn op het netwerk, de netwerkcomponenten en op de operaties en bedrijfsprocessen. Dit niveau is een voorwaarde voor succesvolle netwerkautomatisering. Op het vierde en laatste volwassenheidsniveau, ‘Leading’, vergemakkelijkt network inventory de planning van en controle op investeringen en operationele uitgaven. Hierdoor blijven klanten, nu én in de toekomst, tevreden over de telecomdiensten zoals ze die verwachten – stabiel, steeds sneller en beschikbaar waar en wanneer men wilt.

Ik kan het niet genoeg benadrukken: het is cruciaal om te investeren in het verbeteren van de datakwaliteit in Network Inventory systemen en het moderniseren van IT-systemen. Want alleen zo kan een telecombedrijf gelijke tred houden met de snelle en dynamische marktbewegingen. Het is dan ook belangrijk dat operators inzicht krijgen in het volwassenheidsniveau van hun inventory systemen en dat gebruiken als leidraad voor hun digitale transformatie. De concurrentie is hevig; de inzet hoog. Daarom moet de basis goed zijn. De toekomst van je telecombedrijf hangt af van het vermogen om je aan te passen en te ontwikkelen. Blijf niet achter en begin vandaag nog met de reis naar een volwassen en ‘leading’ Network Inventory functie!

Deze blog is ook gepubliceerd op Telecompaper. 

Over de auteur

William Rice

William Rice

Director Consulting & Thought Leader Digitale Transformatie

William is a creative, hands-on customer-focused professional in the Technology Services industry offering 20 years of experience in consulting, selling and delivering to clients across multiple industries. He is an excellent content & relationship focused expert with the capabilities to inspire and to drive innovation, ...