English

Fysieke objecten of ‘assets’ werken veelal afzonderlijk en met eigen protocollen en besturingssystemen. Communicatie onderling ontbreekt veelal, en u kunt ze al ook niet in samenhang beheren of aansturen. Wanneer u een defect vermoedt, zult u het object ter plekke moeten inspecteren. En hoeveel energie uw lichtmasten en pompen daadwerkelijk verbruiken ...dat moet u maar schatten.

Wat als u de regie heeft?

Dat zou de buitenruimte voor ons allemaal niet alleen nog veiliger en efficiënter maken, maar u bespaart ook geld, tijd en energie. IBOR, de oplossing van CGI voor integraal beheer van de openbare ruimte, verbindt alle dynamische objecten in de buitenruimte. IBOR dienstverlening biedt u de integrale regie over deze objecten.

Ruimte, voor veiligheid

Waar politie of hulpdiensten moeten optreden, kan het van belang zijn dat zij directe controle hebben over relevante objecten in de buitenruimte. IBOR biedt de mogelijkheid om de controle over te dragen aan bijvoorbeeld een regionale meldkamer. Van daaruit kunnen pollers, bruggen en verkeerslichten zo aangestuurd worden, dat hulpdiensten een incident snel en ongehinderd kunnen bereiken.

Ruimte, om te besparen

Met IBOR bespaart u op tijd en geld besteed aan straatverlichting, pompen en gemalen, integratie van beheersystemen, onderhoud en materieel alsook energie.

Ruimte, om te innoveren

Onze oplossing maakt moderne concepten als smart cities mogelijk. Gemeenten, provincies, (lucht)havens en havenbedrijven en de rest van de industrie kunnen op lokaal niveau aan de slag met duurzaamheid en actuele thema’s zoals integrale veiligheid en mobiliteit.

IBOR is TALQ gecertificeerd en gebaseerd op een open architectuur en leveranciers-onafhankelijk, schaalbaar en geschikt voor veilig gebruik door meerdere diensten of organisatieonderdelen.

Geïnteresseerd?

Wilt u ook aan de slag met innovatieve oplossingen in uw buitenruimte? Neem dan contact op via het contactformulier of rechtstreeks met Nico van Buggenum of Peter Dreessen

TALQ is een handelsmerk in eigendom van het TALQ Consortium.