Hans Moonen

Hans Moonen

Vice President Consulting Transport & Logistiek

Ook dit jaar hebben we binnen CGI weer ons jaarlijkse Voice of Our Clients-programma uitgevoerd. Binnen het Transport, Post en Logistiek domein hebben we gedurende het eerste kwartaal van het jaar een 70-tal interviews gehouden. In dit blog stip ik de vier belangrijkste observaties aan die er dit jaar uitspringen.

Onderdeel van CGI’s jaarlijkse business planning cyclus is het Voice of Our Clients programma. Binnen dit programma zijn het eerste kwartaal wereldwijd ruim 1500 gestructureerde interviews gevoerd met directieleden van onze belangrijkste klanten en een aantal prospects. Een totaal van 70 interviews binnen de Transport, Post & Logistiek sector – die ik heb mogen analyseren. Door het jaarlijks repeterende karakter, met interviews bij voor een belangrijk deel dezelfde klanten, is het mogelijk om trends en ontwikkelingen binnen een sector te meten. Daarnaast is het mogelijk om dwarsverbanden met andere sectoren te leggen en te zien wat daarvan te leren is. In lijn met mijn blogs van één en twee jaar geleden ook dit jaar een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen van dit jaar. 

De toekomst wordt radicaal anders

Veel dominanter dan eerdere jaren geven de geïnterviewden dit jaar aan met hoofdbrekens over de toekomst rond te lopen. In veel gesprekken kwamen we te spreken over grote strategische vragen als “wat is onze rol over 10 jaar”, “hoe moeten wij omgaan met branchevreemde nieuwkomers” of zelfs “wanneer doet wie hier het licht uit”. Grote logistieke dienstverleners vragen zich af of zij over een aantal jaar “alleen nog schepen en wielen zullen zijn” waarbij de klant-interactie, ketenregie, en aanvullende dienstverlening elders wordt georganiseerd – misschien wel vanuit Sillicon Valley zegt men er dan achteraan. Spoorvervoerders geven terug serieus omhoog te zitten met vragen hoe te positioneren in het hele (toekomstige) Mobility-as-a-Service geweld en de omgang met autonoom (weg)vervoer. Partijen actief aan de infrastructurele kant van het domein – zoals spoorinfrastructuur, wegbeheerders, havens – zien vooral een veranderende wereld, waar zij voor het komende decennium een verdere versnelling verwachten. Bijbehorende hoofdbrekens richten zich dan op de vraag relevant te blijven voor hun afnemers – zij zijn immers schakel in een groter ecosysteem van concurrerende, aanvullende en elkaar versterkende modaliteiten die zich richten op vervoer van personen of goederen, en steeds vaker van beide.

Partijen kunnen het niet meer alleen

Volledig in lijn hiermee is de constatering dat “samenwerken voorbij de grenzen van onze eigen organisatie” dit jaar business prioriteit nummer één blijkt te zijn. Een verdere stijging van een thema dat de voorbije jaren al sterk in aandacht groeiende was. Dit jaar is het door 9 van de 10 geïnterviewden genoemd, waarmee het een niet te missen prioriteit blijkt te hebben.

Business priorities VOC TPL 2019

In hun toelichting geven klanten aan dat in de hedendaagse wereld van torenhoge eindgebruiker verwachtingen de hele keten, of zelfs het netwerk, van partijen zich moet richten op perfecte dienstverlening – geen eenvoudige uitdaging.

Investeren in de digitale fundering

Iets anders dat duidelijk opvalt is dat investeren in recente jaren primair ging over investeren in digitaal. Flitsende apps, experimenten met blockchains, en inzetten op geavanceerde analytics en bijbehorende visualisatie. Dit jaar valt op dat de “hype” rond digitalisering over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn – digitaal is het nieuwe normaal geworden. Tegelijk lijkt daarmee het besef doorgebroken te zijn dat de achterliggende organisatiebrede IT systemen aan een upgrade of grootschalige renovatie toe zijn. Diverse klanten benoemen ERP vervangingsvraagstukken – ingrijpende trajecten waarbij verschillende opties gewogen dienen te worden. Anderen wijzen op de complexiteit van aanwezige IT landschappen met (deels) verouderde technologie. Landschappen die over de jaren gegroeid zijn, vaak nog verhevigd door fusies en overnames. Een digitaal bedrijf dient in te zetten op zowel een moderne “operational backbone” als een flexibel “digital services platform” dat de interactie met klanten, leveranciers en concullega’s verzorgt – zoals recent ook benadrukt door onderzoek van het befaamde MIT. De onderzoekers bekeken hoe traditionele bedrijven digitaliseren en concluderen dat alleen een en-en strategie echt werkt. De uitdaging hierbij is echter wel om niet te blijven hangen in de legacy processen van het verleden, en echt radicaal te herontwerpen. 

Het vermogen te innoveren is te laag

Tenslotte keken we in een serie vragen specifiek naar verschillende aspecten rond de business-IT alignment, waarbij het boeiend is de verschillende perspectieven van geïnterviewden te zien als je de resultaten opsplitst naar een business of IT rol. Over het algemeen kijkt men vanuit een IT rol een stuk positiever naar het alignment vraagstuk, dan dat de counterparts vanuit een business positie dat doen – niet verrassend wellicht, maar er blijkt nog steeds werk aan de winkel. Een beeld dat beide groepen volledig delen blijkt de onvoldoende die men geeft voor het vermogen te innoveren. Onze klanten geven aan dat de eigen organisatie het niet voor elkaar krijgt om in het benodigde tempo de juiste innovaties voort te brengen – vooral de aansluiting bij de business doelstellingen blijkt hierbij tegen te vallen. Een belangrijk signaal, ook voor een partij zoals de onze. 

Samenvattend

Key Messages VOC TPL

Van een afstandje kijkende naar deze vier boodschappen zie je de beweging, maar ook de uitdaging in één oogopslag. Digitaal is het nieuwe normaal. Maar tegelijk zie je de enorme uitdagingen die er liggen om de operational backbone te moderniseren, om als organisatie snel en gericht de juiste innovaties voort te brengen, en om veel nauwer met partijen in het ecosysteem maar buiten de organisatie te gaan samenwerken. En dat alles dus in een wereld die in snelle verandering is, waarbij grote strategische vragen over het toekomstige bestaansrecht van partijen zich aandienen. Om de cirkel dan te completeren: relevant blijven zal alleen gaan door inderdaad digitaal tot het nieuwe normaal te maken, door processen radicaal te herontwerpen, en te gaan sturen vanuit de data. Geen eenvoudig vraagstuk, maar voor mij een herbevestiging hoe mooi mijn vak toch wel niet is.

Over de auteur

Hans Moonen

Hans Moonen

Vice President Consulting Transport & Logistiek

Hans Moonen is sinds 2000 actief in (business) consultancy-rollen op het raakvlak van logistiek, procesverandering en ICT. In eerste instantie bij Enterprise software organisatie Baan (2000-2002), vervolgens aan de Erasmus Universiteit (2003-2008) en sinds 2009 bij CGI. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde in Eindhoven en is ...