Traditioneel autobezit is niet meer toereikend voor bereikbaarheid steden

De verschuiving van bezit naar gebruik zet door. Wie koopt er nog dvd’s en cd’s als je op Netflix en Spotify alles kunt zien en beluisteren? Hetzelfde is mogelijk met vervoer. Want waarom zou je een auto bezitten als je vervoer als totaalpakket kunt afnemen? Dat is Mobility as a Service.

MaaS, zoals Mobility as a Service wordt afgekort, staat steeds meer in de belangstelling bij overheden en bedrijven. Het kan een oplossing bieden voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals de bereikbaarheid van steden en de luchtkwaliteit. CGI-er Laurens Lapré noemt het hoopvol dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar begint met een zevental grote regionale pilots, waarin diverse onderdelen van MaaS worden beproefd. Onder meer op de Amsterdamse Zuidas en bij Rotterdam The Hague Airport. “De pilots worden zo ingericht dat ze snel landelijk opschaalbaar zijn. Op die manier kan MaaS in Nederland echt van de grond komen.”

Lees hier het volledige blogartikel van Laurens Lapré in iBestuur (juli 2018).