Thijs Jan Noomen

Thijs Jan Noomen

Vice President Consulting Services - Public Transport

Op basis van ons wereldwijde Voice of the Clients onderzoek uit 2020 heb ik meegeschreven aan de CGI Transport en Logistics whitepaper Time to reinvent your future: Introducing CGI’s Transportation & Logistics Digitization Framework. Deze whitepaper gaat in op de versnelling van de digitale transformatie in de logistieke sectoren en bevat een overzichtelijk raamwerk van de belangrijkste businessprioriteiten en enablers om de elementen van digitale transformatie hanteerbaar te maken.

In deze blog pas ik het raamwerk toe op de railsector met haar specifieke kenmerken. Dit is van groot belang omdat de COVID-19 pandemie de railsector zwaar heeft geraakt en railvervoerders (en overige OV-vervoerders) hard op zoek zijn naar manieren om hun kosten te verlagen, de reizigers terug te krijgen in de treinen, bussen en trams, en ook op zoek zijn naar een grotere flexibiliteit om nieuwe, toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Hierbij kan de digitale transformatie zeker helpen.

In deze blog concentreer ik mij op de hoofdlijnen van het raamwerk. In volgende blogs zal ik dieper ingaan op de afzonderlijke elementen.

De schok van de pandemie

De COVID-19 pandemie heeft een groot effect gehad op openbaarvervoerbedrijven en heeft deze bedrijven gedwongen om grote aanpassingen te doen. Ook is de kwetsbaarheid van de supply chain gebleken. Door de dalende opbrengsten zijn veel bedrijven nu versneld aan het zoeken naar kostenbesparingen en waarbij veel wordt gezocht in de hoek van nieuwe technologieën en vergaande automatisering.

Echter, voordat de pandemie was gestart zaten we al midden in een wereld waar digitale transformatie in vele sectoren de gevestigde orde opschudde. De digitale transformatie was al een grote uitdaging voor veel bedrijven en de pandemie heeft deze transformatie zeker versneld. Alleen al het gedwongen thuiswerken heeft veel topmanagers getoond wat de mogelijkheden (en soms ook onmogelijkheden) van digitalisering kunnen zijn.

De samenloop van de pandemie en de digitale transformatie leidt tot een heftige mix waarbij managers in het “nu” moeten acteren om de effecten van de pandemie het hoofd te bieden en tegelijkertijd na moeten denken hoe hun bedrijf of afdeling in een steeds meer digitale toekomst kan opereren en overleven.

Het digitale framework voor transport en logistiek

Op basis van ons wereldwijde Voice of the Clients onderzoek uit 2020 en de recente ontwikkelingen heeft CGI een whitepaper gepubliceerd met de titel “Time to reinvent your future: Introducing CGI’s Transportation & Logistics Digitization Framework”. Deze whitepaper draait om een digitaliseringsmodel voor de Transport en Logistiek sector (zie figuur 1).

CGI Transport and Logistics Digitalization Framework
Figuur 1: CGI Transport and Logistics Digitalization Framework

Dit model bestaat uit drie topprioriteiten voor logistieke bedrijven met daarnaast drie ondersteunende (maar cruciale) activiteiten. Echter, dit model is geen one-size-fits-all. Voor ieder bedrijf is er een maatwerkoplossing nodig. In deze blog wil ik graag ingaan op de specifieke toepassing voor railbedrijven.

Specifieke aandachtspunten voor rail: focus op technologie

Bij het nadenken over digitalisering en het onderzoeken van ontwikkelingen in dit gebied is er sprake van een groot aantal technologieën die gebruikt kunnen worden om de digitale toekomst van railbedrijven vorm te geven. Daarbij gaan de ontwikkelingen ook nog eens razendsnel. Wat het ene jaar nog vage toekomstmuziek is, ligt het jaar erop al binnen handbereik.

  1. Optimalisatie van de operatie

Binnen de railsector draait veel om de operatie. Een gestroomlijnde operatie is nodig om de klant tevreden te houden. Echter, in de railsector is de operatie ook duur. Treinen zijn duur in aanschaf en gebruik, en er zijn veel mensen nodig om de treinreis goed te laten verlopen. Zeker in vergelijking met de komst van elektrische, zelfrijdende voertuigen en de deeleconomie moeten de operationele kosten omlaag om concurrerend te blijven. Hierin zijn 3 stappen te onderscheiden:

1A. Wat gebeurt er (buiten) in mijn operatie? Ten eerste is het van belang om als manager of medewerker een goed inzicht te hebben in de actuele stand van zaken in de operatie. Door het toepassen van digitale tooling zoals digital twins en IoT is het steeds beter mogelijk om een volledig real-time inzicht te hebben op de gebeurtenissen in jouw operatie.

1B. Wat gebeurt er in mijn processen? Zodra je weet wat er buiten in je operatie gebeurt en deze informatie is opgenomen in de digitale processen binnen je organisatie kan je doorpakken en deze processen te stroomlijnen door het gebruik van proces mining, RPA en ketenmonitoring.

1C. Wat gaat er gebeuren in mijn operatie en processen? Zodra je een goed beeld hebt van de gebeurtenissen buiten en de processen intern kan de volgende stap worden gezet. Dit is het maken van voorspellingen op basis van data over toekomstige gebeurtenissen. We gaan dan over van descriptive analytics naar predictive analytics. Hierbij spelen artificial intelligence en machine learning een steeds grotere rol.

  1. Het intensiveren van de interactie met de klant

De verwachtingen van klanten stijgen mee met de ontwikkelingen in digitalisering. Klanten verwachten een digitale ervaring waarbij ze snel en accuraat worden geïnformeerd. Bovendien gaan ze er vanuit dat deze informatie identiek is op alle informatiekanalen. Daarbij zijn ze steeds meer op zoek naar deur-tot-deur ondersteuning van hun reis of goederentransport. Als jouw bedrijf dit goed doen en op deze manier een goede band met jouw klanten opbouwt, dan liggen er mogelijkheden om het gedrag van de klanten te beïnvloeden.

De ongelijke verdeling van de vraag naar vervoer leidt tot een duur model voor spoorbedrijven, waarbij ze hun capaciteit moeten afstemmen op de drukste tijden van de dag. In het reizigersvervoer is dit bijvoorbeeld de spits. Als je het reisgedrag van hun klanten goed in beeld hebt en dit beeld wordt vertrouwd, of beter nog gewaardeerd, is het mogelijk om met prijsmechanismen nudging of gamification te gebruiken. Hiermee kun je het reisgedrag beïnvloeden waardoor de pieken worden afgevlakt en de dalen iets minder diep worden. Hierdoor kunnen de kosten van de dure assets omlaag omdat er minder capaciteit nodig is.

  1. Netwerk

Het openbaar vervoer wordt steeds meer geïntegreerd en door samenwerking tussen vervoerders komt een vloeiende deur-tot-deur reis steeds meer binnen handbereik. Ook Maas-partijen en de opkomst van platformbedrijven die proberen om a la Uber zonder assets een deel van de OV-markt te veroveren worden steeds invloedrijker. Aangezien de aanval de beste verdediging is, is het van groot belang om er als railvervoerder voor te zorgen dat jouw reizigers van deur tot deur over snelle en accurate informatie kunnen beschikken en worden ontzorgd. Gelukkig zijn er steeds meer standaarden voor informatie-uitwisselen (bijvoorbeeld iShare) zodat het steeds eenvoudiger wordt om informatie uit te wisselen en tegelijkertijd grip op de eigen informatie te houden.

  1. Het creëren van een digitale werkomgeving

Het versnellen van de digitalisering van bedrijven lukt niet alleen door het toepassen van nieuwe technologiën. Het gaat om het creëren van capabilities. Dit worden vaak beschreven in termen van de drie-eenheid People, Process, Technology. Echter ook zaken als organisatiestructuur en cultuur komen om de hoek kijken. Terecht zoeken bedrijven naar nieuwe vormen zoals Safe/Agile en andere nieuwe structureren. Daarbij blijft het wel van belang dat je niet klakkeloos de laatste mode volgt en heel precies blijft kijken welke structuren en methodieken bij welke processen passen. Zo zijn Agile werkvormen sterk in het iteratief creëren van nieuwe softwarefunctionaliteiten, maar is de aloude watervalplanning meer geschikt voor het ombouwen van een trein.

  1. Het oplossen van legacy

Een bekend issue waar veel bedrijven tegenaan lopen is dat ze willen versnellen en innoveren, maar vastzitten aan oude systemen, legacy systemen (monolieten). Gelukkig zijn er tegenwoordig aanpakken beschikbaar om deze issues te verminderen. Hierbij valt te denken aan modulariseren, containerisatie en microservices, waarbij de bestaande monolieten stuk voor stuk worden omgezet naar meer flexibele systemen. Ook de opkomst van low-coding “talen” helpt om snel te kunnen innoveren en proof of concepts te maken, dan wel witte vlekken in de processen weg te werken. Laat je dus niet ontmoedigen, maar ga aan de slag om je IT-landschap stap voor stap te moderniseren.

  1. Cyber security

Naarmate bedrijven meer gedigitaliseerd zijn, neemt de kans op cyber crime toe. Niet alleen de kans van cyber attacks wordt steeds groter, maar ook het effect wordt steeds groter. In de railsector geldt dat er sprake is van dure assets die draaien op zogeheten operating technolgy (OT). In het verleden was deze operating technology relatief immuun voor cyberaanvallen omdat ze niet verbonden was met netwerken zoals het internet. Dat is echter veranderd met de komst van IoT devices. Daarbij komt ook nog dat machines zoals bijvoorbeeld treinwasinstallaties vaak voor de lange termijn worden aangeschaft en dat tot aan het recente verleden de OT niet regelmatig werd vernieuwd. Hierdoor is het OT-landschap vaak nog meer verouderd dan het IT-landschap en is er sprake van oude software die niet meer wordt onderhouden en ondersteund door de oorspronkelijke makers. Hierdoor nemen kwetsbaarheden toe. Om deze kwetsbaarheden te reduceren is het van belang dat railbedrijven regelmatig een scan uitvoeren op hun IT- en OT-landschap, beleid en procedures ontwikkelen en de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen. Het gaat er tegenwoordig eigenlijk niet meer om hoe je kunt beschermen tegen aanvallen van buiten, maar hoe je kwetsbaarheden kunt opsporen die waarschijnlijk al ergens in je systeem zitten.

Vooruitkijken: komen er weer roaring twenties?

Als we nu vooruit kijken ben ik geneigd om de lijn van twee recente artikelen in The Economist te volgen. The Economist trekt de parallel met eerdere pandemieën en geeft aan dat na deze pandemieën vaak een periode van grote ontwikkeling plaatsvond. Zo wordt er ook nu weer gesproken over nieuwe “roaring twenties”.

Van veel kanten komen inmiddels signalen dat de pandemie voor een versnelling van digitaliseringstrajecten heeft geleid en ook dat het nu pas echt gaat beginnen. Na een periode van noodgedwongen “stilzitten” is de wereld er klaar voor om er weer vol gas tegenaan te gaan. Ook al is voorspellen erg  moeilijk en zoals Mark Twain het al eerder mooi heeft gezegd “zeker met betrekking tot de toekomst” ga ik mee met deze voorspellingen en denk ik dat er mooie jaren aankomen voor bedrijven die op een goede manier gebruik kunnen maken van de huidige digitaliseringsgolf (of 2e golf, of 3e golf..).
 

Deze blog heb ik geschreven naar aanleiding van de whitepaper Time to reinvent your future: Introducing CGI’s Transportation & Logistics Digitization Framework.  In zes separate vervolgblogs ga ik in op de zes onderdelen van het T&L Framework dat centraal staat in deze whitepaper.

Over de auteur

Thijs Jan Noomen

Thijs Jan Noomen

Vice President Consulting Services - Public Transport

Thijs Jan is een senior expert met bijna 25 jaar eindverantwoordelijke ervaring in grootschalig projecten en changes in de railsector in Europa, zowel aan de infrastructuur- als aan de vervoerskant. Niet alleen houdt hij van het managen van projecten met een grote omvang en ...