De meeste executives in de Transport en Logistiek sector zullen de volgende spagaat herkennen. Aan de ene kant is er veel impact en vooral ook aanhoudende onzekerheid naar aanleiding van het hier-en-nu van de COVID-19-pandemie. Aan de andere kant is er een bewustzijn over de onzekere toekomst van uw organisatie: is er over tien jaar nog een plaats voor uw bedrijf binnen uw industrie? Of wordt alles geregeld door algoritmen, ontworpen in Hydrabad of Palo Alto, en is de rol van uw bedrijf gereduceerd tot het verplaatsen van goederen of mensen?

Tijd om te acteren. Het nieuwe CGI whitepaper “Time to reinvent your future” introduceert het CGI Transportation & Logistics Digitalization Framework en laat de zes elementen zien die uw organisatie helpen om vanuit het nu de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Het is opgebouwd uit de wat ons betreft belangrijkste business prioriteiten, en drie key enablers die dit mogelijk moeten maken:

Business prioriteiten

  • Optimaliseren van uw logistieke operatie
  • Intensiveren van de interactie met uw klanten
  • Samenwerken binnen een breder ecosysteem

Key enablers

  • Opbouwen van de juiste omgeving -> processen, cultuur, vaardigheden
  • (Her)definiëren van processen en systemen -> onderhoud, moderniseren, innoveren
  • Beschermen van de organisatie en klanten -> cybersecurity en privacy
CGI Transport and Logistics Digitalization Framework

Het framework is niet alleen een theoretisch kader; het wordt ondersteund door zowel praktisch als wetenschappelijk onderzoek en verder versterkt door inzichten en ervaring opgedaan in concrete cases met klanten. Morgen begint wat ons betreft echt vandaag.

Download het whitepaper en neem gerust contact op met één van de auteurs of Joost van der Burg (sector VP Transport & Logistiek) voor een toelichtend gesprek.


Auteurs