Jaarlijks spreken CGI-ers van over de hele wereld face-to-face met business- en IT-managers om hun toekomstperspectieven te verzamelen over de trends die hun bedrijven beïnvloeden, waaronder zakelijke en IT-prioriteiten, IT-uitgaven, budgetten en investeringsplannen. In 2020 hebben we persoonlijke interviews gehouden met 61 klanten in de sectoren luchtvaart, maritiem, spoor, post, logistiek, openbaar vervoer en vitale transportinfrastructuur, die aangeven dat ze zich blijven richten op het digitaliseren. Er zijn interviews gehouden voor en na het uitroepen van een pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020. Dit leverde unieke inzichten op in veranderende prioriteiten. We geven hier een korte samenvatting van enkele van deze inzichten.

Digitalisering domineert nog steeds

Ook dit jaar blijft digitalisering om aan de verwachtingen van de klant te voldoen de meest impactvolle trend. Investeren in analyses om de zichtbaarheid van activa te verbeteren, stijgt naar de op één na meest impactvolle trend. Het integreren van vervoersdiensten om multimodaal te worden, komt naar voren als de derde toptrend, gevolgd door cybersecurity en het toepassen van mobiele technologieën.

Toptrends 2020 op impact

  1. Worden van een digitale organisatie
  2. Investeren in analyses om de zichtbaarheid van activa te verbeteren
  3. Integreen van transportdiensten om multimodaal te worden
  4. Beschermen door middel van cybersecurity
  5. Toepassen van mobiele technologieën

 

Post-pandemie-interviews laten trends zien in digitalisering

Bij het vergelijken van interviews voor en na de pandemieverklaring door de WHO op 11 maart 2020, vermindert bescherming door middel van cyberbeveiliging als trend de impact (-24%) terwijl transportdiensten worden geïntegreerd om multimodaal te worden (+ 26%) en digitale organisaties worden (+ 22%) beide stijgen.

Resultaten van digitale strategieën zijn nog laag

Dit jaar geeft 88% van de leidinggevenden op het gebied van transport, post en logistiek aan een of andere vorm van digitale strategie te hebben. Slechts 18% produceert resultaten van die digitale strategieën, maar dit is 3 procentpunten hoger dan in 2019. Bovendien geeft 45% aan een business strategie te hebben, maar slechts 22% geeft aan dat hun business strategie zich uitstrekt tot hun externe ecosysteem.

Het hebben van zeer agile business modellen voor digitalisering wordt weinig genoemd

Slechts 15% van de leidinggevenden zegt dat hun business model zeer agile is (score 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10 met als hoogste 10) als het gaat om het aanpakken van digitalisering, 2 punten hoger dan in 2019.

Door innovatie mogelijk te maken en de kosten te verlagen, groeit de belangstelling voor substantiële beheerde IT-services

Dit jaar hebben we leidinggevenden op het gebied van transport, post en logistiek gevraagd om te delen waarom ze managed services gebruiken en hoe ze van plan zijn deze te gebruiken. In 2020 zegt 52% dat ze verwachten binnen drie jaar substantiële managed services voor IT-applicaties te benutten. De belangrijkste redenen worden hier weergegeven.

Belangrijkste redenen om binnen 3 jaar gebruik te maken van substantiële beheerde IT-applicaties
  • Maak praktische innovatie mogelijk om bedrijfswaarde te stimuleren
  • Verlaag de kosten om door te sturen naar het financieren van bedrijfsprioriteiten

Benchmarking van de tevredenheid van klanten over hun eigen IT-organisatie

2020 CGI Client Global Insights for Transportation, Post and Logistics

(Scores van 1 tot 10, met 10 meest tevreden, met 3 van de 10 beschikbare attributen)

Voor het derde jaar beoordeelden de geïnterviewde business- en IT-managers hun tevredenheid over hun eigen IT-organisatie op basis van de 10 belangrijkste kenmerken van een IT-organisatie van wereldklasse. De tevredenheid van business en IT-leiders is verbeterd, maar blijft laag voor sommige kenmerken met opvallende verschillen. Het op tijd en binnen het budget opleveren van IT-projecten en het consequent introduceren van toepasbare innovaties tonen bijvoorbeeld de laagste gemiddelde scores met aanzienlijke verschillen in tevredenheid.

Lees meer over CGI in Transport en Logistiek.

Praat met een CGI-expert

Neem via de contactbutton contact met ons op voor het volledige rapport of als u een van onze branchedeskundigen wilt raadplegen voor meer informatie over klantinzichten en de perspectieven van CGI op zakelijke en technologische trends.