William Rice

William Rice

Director Consulting & Thought Leader Digitale Transformatie

Hét management ‘buzzword’ van de afgelopen jaren is zonder twijfel ‘digitale transformatie’. Maar wat betekent dit nu eigenlijk, en waarom lijkt ook de komende jaren de prioriteit van organisaties te liggen bij digitaal transformeren?

Zonder de zoveelste definitie te willen geven: digitale transformatie is de ingrijpende omslag die bedrijven moeten maken om te kunnen blijven voortbestaan in een zich steeds sneller ontwikkelende digitale wereld. Dat ‘moeten maken’ in de vorige zin staat er niet voor niks. Door de voortdurende versnelling van vernieuwing in consumenten technologie, en door de veranderingen in consumentengedrag die daar het gevolg van zijn, valt de noodzaak om een volledige omslag te maken voor de meeste organisaties niet meer te ontkennen. Digitaal is de toekomst, vol gas er op af. Maar wat houdt veel organisaties dan tegen?

In het algemeen kunnen we zeggen, dat technologie steeds meer fungeert als aanjager voor de veranderingen in onze wereld. Maar de digitale transformatie in organisaties gaat verder en betreft niet slechts een technologische verandering. Digitaal transformeren vraagt hier ook om transformatie van de organisatorische structuur, de cultuur en vaak zelfs een totaal ander businessmodel. De realisatie dat digitale transformatie alomvattend is, begint zo langzamerhand breed door te dringen. Eerder werd het begrip digitale transformatie gehanteerd als een paraplu-term voor allerlei losstaande ‘use cases’ die met digitalisering te maken hebben, zoals ‘social’, ‘omnichannel’ en ‘analytics’ die een organisatie verder helpen in de transformatie en ook tastbare resultaten leveren. Veelal zijn dit initiatieven aan de ‘voorkant’ van organisaties, waar de voornaamste directe contactpunten met de klant liggen: marketing, sales en klantenservice. Maar de omslag die gemaakt moet worden, gaat dieper, breder en duurt langer. Dat is de transformatie die zich uitstrekt over de rest van de organisatie, om op die manier de benodigde effectiviteit en kostenvoordelen, maar vooral ook groei op lange termijn te realiseren. Wat aan de voorkant wordt beloofd moet – realtime, want digitaal, dus direct en transparant – aan de achterkant worden waargemaakt.

Over de auteur

William Rice

William Rice

Director Consulting & Thought Leader Digitale Transformatie

William is a creative, hands-on customer-focused professional in the Technology Services industry offering 20 years of experience in consulting, selling and delivering to clients across multiple industries. He is an excellent content & relationship focused expert with the capabilities to inspire and to drive innovation, ...