Barend Rogier

Barend Rogier

Graduate

Afgelopen maanden heb ik mijn scriptie geschreven bij CGI Nederland op de afdeling Financial Services. Nu zit mijn afstudeerstage erop en heb ik mijn master Complex Systems Engineering and Management aan de TU Delft succesvol afgerond.

Ik heb me bezig gehouden met betalingsverkeer en het financiële ecosysteem in Nederland. Financiële data moet namelijk gedeeld kunnen worden op verzoek van een klant door de Europese wetgeving, die heet de revised Payment Service Directive (PSD2). Deze wetgeving zorgt ervoor dat banken hun data systemen moeten aanpassen door verschillende Application Programming Interfaces (API’s) te ontwikkelen.

Het financiële ecosysteem wordt vormgegeven door veel organisaties met allemaal een eigen belang. Allereerst zijn er de commerciële banken die lange tijd controle hadden over de financiële data van hun klanten, maar door de nieuwe wetgeving worden klanten weer eigenaar van hun eigen financiële data met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn er derde partijen, de Third Party Providers (TPP’s), die persoonlijke data kunnen gebruiken om nieuwe financiële diensten aan te bieden aan consumenten. De belangen van de consumenten moet worden vertegenwoordigd door de wetgeving en de controle moet worden uitgevoerd door verschillende toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en European Banking Authority (EBA).

De voorgeschreven specificaties voor deze API’s zijn lang niet altijd even eenduidig, wat heeft geleid tot interpretatieproblemen met betrekking tot de wetgeving. Tijdens mijn onderzoek heb ik gespecificeerd hoe commerciële banken in Nederland te werk gaan om te voldoen aan de wetgeving, wat TPP’s verwachten van de beschikbare financiële data, wat toezichthouders verwachten van de markt en hoe ze controle houden op de veranderende markt.

Na het uitzoeken en specificeren van alle belangen, ben ik op zoek gegaan naar raakvlakken tussen de belanghebbenden. Daarnaast heb ik een analyse uitgevoerd van de ontwikkelingen en een toekomstverwachting gemaakt voor het financiële ecosysteem.

De uitkomst van mijn onderzoek is een aantal ontwerpprincipes (design principles) die organisaties in het financiële ecosysteem kunnen gebruiken om bij te dragen aan een stabiele omgeving waar financiële data efficiënt en veilig gedeeld kan worden. Deze principes zijn verdeeld in vier categorieën, die allemaal  een apart doel vertegenwoordigen. Ten eerste moeten de API’s van voldoende kwaliteit zijn en langdurige prestaties garanderen. Ten tweede moeten de ontwikkelingen en belangen contant worden gespecificeerd om risico’s in het financiële ecosysteem te belichten. Ten derde moet aan de wetgeving worden voldaan en waar nodig worden bijgesteld als het algemeen belang onvoldoende wordt vertegenwoordigd om zo input te geven voor PSD3. Ten slotte moet tijdens de uitbreiding van het financiële ecosysteem bewust worden omgegaan met eventuele belemmeringen. Consumenten moeten daarom duidelijk geïnformeerd worden over de risico’s die het delen van financiële data met zich mee brengt.

Mijn afstudeeronderzoek bij CGI was geweldig en zeker een aanrader voor iedereen die opzoek is naar een mooi bedrijf om af te studeren. Ik heb er elke dag met heel veel plezier rondgelopen en iedereen op de afdeling was altijd super behulpzaam.

Over de auteur

Barend Rogier

Barend Rogier

Graduate

Barend is aan het afstuderen bij CGI Nederland, op de afdeling Banken & Insurance. Het afstudeeronderwerp is API’s for Open Banking. Hij onderzoekt hoe de data systemen van banken veranderen door PSD2.