Samen met de financiële instelling bepaalt CGI welke elementen kunnen bijdragen aan de best passende oplossing ter bescherming van haar business en klanten. Dat kan zijn binnen bestaande structuren bij onze relatie of in samenwerking met specifieke innovaties en services vanuit CGI.

De dynamiek van nieuwe wet- en regelgeving dwingt organisaties om deze snel en goed te implementeren binnen de verschillende afdelingen. Het niet op tijd en juist implementeren brengt naast financiële risico's (sancties) ook reputatierisico’s met zich mee, terwijl de implementatiekosten vaak toch al hoog zijn. Door de alsmaar toenemende druk op overvolle implementatie-agenda’s ontbeert het organisaties in het algemeen aan voldoende kennis, ervaring en capaciteit om snel en accuraat de impact op beleid, processen, procedures en ondersteunende systemen te doorgronden. Hierdoor neemt het risico op non-compliance alleen maar toe.

Zowel financiële instellingen als toezichthouders hebben behoefte aan een integraal beeld van risico’s, klantprofielen en transacties, zowel wat betreft de implementatie van wet- en regelgeving als waar het gaat om het bestrijden van financiële criminaliteit. Door de versnippering van regionale en lokale compliance-eisen is het voor financiële instellingen een uitdaging om te komen tot een integrale aanpak en uitvoering, die toepasbaar is voor alle individuele klanten en transacties. Het feit dat financiële instellingen vaak complexe matrix organisaties zijn, versterkt het potentiële gat tussen de wens en de realiteit. Deze complexiteit wordt nog verder versterkt door de beweging die we doormaken richting een real-time online wereld, waarin klanten verwachten dat financiële diensten altijd en overal beschikbaar zijn.

CGI’s compliance consultants zijn ervaren en bekend met financiële wet- en regelgeving zoals: witwasrichtlijnen en de good practices van verschillende toezichthouders en zijn zeer actief op het gebied van KYC en DFC. Onze consultants zijn en blijven op de hoogte van de meest recente aanpassingen in wet- en regelgevingen door deze actief te volgen en te analyseren. Zij zijn in staat een snelle en accurate impactanalyse uit te voeren op beleid, processen, procedures en de ondersteunende IT-systemen. CGI investeert daarnaast voortdurend in geavanceerde softwareoplossingen op het gebied van KYC-CDD, klant- en transactiescreening, transactiemonitoring, AML, fraudebeheersing en risicomanagement.