Tijdens de bouw van, bijvoorbeeld een brug, wordt ontzettend veel data gegenereerd. Denk aan locatie, afmetingen, configuratie van toegepaste systemen, materiaal herkomst en gebruik, etc. Al die data is essentieel voor een efficiënter, duurzamer en beter voorspelbaar beheer en onderhoud. Die koppeling tussen de verschillende fasen, aanleg en onderhoud, werd echter tot enkele jaren geleden vaak niet gemaakt, waardoor bruikbare data verloren ging. Gelukkig is dat besef er nu wel, en wordt steeds meer ingezet op het efficiënt delen van data van assets. CGI is één van de kartrekkers op dat vlak. Vanuit het eigen iAMLAB -het Infra Assetmanagement Lab- experimenteert CGI met het mogelijk maken om data te delen tussen verschillende marktpartijen en verschillende bouwfasen, op een gestandaardiseerde manier.

In de verschillende levensfasen van een asset (ontwerp, aanleg, onderhoud, renovatie, sloop) zijn veel partijen betrokken, begint Laurens Lapré, Vice President Consulting Expert bij CGI. “Informatie die aan het begin van de levenscyclus wordt gemaakt, heb je ook helemaal aan het einde nodig. Data stroomt lang niet altijd van de ene fase naar de andere. Dat maakt dat je in de onderhoudsfase data mist die tijdens de aanlegfase is vergaard. De oplossing? Het delen van data eenvoudiger maken tussen opdrachtgever- en nemer in de verschillende fasen van een asset. En bij voorkeur op een gestandaardiseerde manier.”

Lees meer hierover in het complete artikel in Grond/Weg/Waterbouw magazine.