Visie Basel Committee op data management principes raakt hele sector

Met de publicatie van haar Principles for effective Risk data aggregation and risk reporting (PERDARR) geeft het Basel Committee on Banking een duidelijke visie op gegevens en gegevensverwerking. Een visie waarvan de scope veel breder reikt dan alleen de bankensector en die dus van belang kan zijn voor verzekeraars en pensioenfondsen, aldus Bart Winkeler van CGI.

Bron: Banking Review, december 2015