Regisseur van digitale transformatie. Hallo CDO!

Steeds meer bedrijven op de grootzakelijke markt zijn techbedrijven. Niet omdat ze laptops of smartphones produceren, maar omdat IT cruciaal is voor hun voortbestaan. Het belang om in een steeds complexer en gefragmenteerder digitaal landschap ‘de boel bij elkaar te houden’, neemt hierdoor ook toe. Veel bedrijven investeren daarom in de functie en positie van een CDO, de Chief Digital Officer (of Chief Data Officer) als regisseur van digitale transformatie.

Je zou ook kunnen stellen dat de huidige CIO functie verschuift van "I" naar "D", waarbij Digital niet slechts in het IT domein zit maar door de gehele bedrijfsvoering. Het nadrukkelijke onderscheid tussen business en IT vervaagt. De CIO evolueert daarmee naar die van CDO, een rol die meer data en insight gedreven is, met een sterkere focus op nieuwe businessmodellen, dan de traditionele CIO. Om regie te kunnen nemen én houden over digitale transformatie is meer kennis en competenties benodigd dan louter technische.

Bron: CDO Magazine