Het Command en Control Ondersteuningscommando werkt in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht op het kennisdomein samen met de civiele partners Capgemini en CGI. Die samenwerking levert deze week haar eerste tastbare product op, de Digital Learning Hub (DLH). Het doel van deze hub is te zorgen voor een verbeterde kennisuitwisseling binnen de C2Ost-keten. Als eerste stap is gekozen voor de directe ondersteuning van de sergeant-verbindingen welke geplaatst is op compagnies-niveau, de zogenaamde ´Foxtrot´.

Op de hub, welke ´draait´ op het Mulan-systeem, vindt de Foxtrot alle documentatie zoals instructiekaarten en detaillijsten van de FM9000 radio. Maar belangrijker nog: de hub biedt een forum waarop alle Foxtrots hun vragen kunnen stellen en opmerkingen ten behoeve van de overige gebruikers van de hub kunnen stellen. Zodoende kan kennis en ervaring veel sneller dan voorheen gedeeld worden. Tevens is het eenvoudig om de documentatie te actualiseren en bij de doelgroep te doen landen.

Het Kenniscentrum van de Verbindingsdienst is heel blij met het resultaat en de lancering van de hub. Luitenant-kolonel Gert Jan Kruijsbergen straalt dit ook uit. ´Maar het grote werk gaat nu pas beginnen, ´ merkt hij op. ´De ondersteuning die we, in uitstekende samenwerking met het KIXS (Kennis, Innovatie, Experimenteren en Simulatie) van het JIVC (Joint Informatievoorzieningscommando), de Foxtrots nu bieden op het gebied van de FM9000 willen we ook leveren op het gebied van andere systemen, en aan vele andere verbindingsdienstfunctionarissen. Ik nodig collega´s in het land uit een kijkje op Mulan te gaan nemen en met ons mee te denken welke diverse mogelijkheden zij zien om de hub breed te implementeren en te vullen met content die enerzijds de kennis van ons personeel verhoogt en anderzijds door de toegankelijkheid de werkdruk kan verlagen. ´

Foto Defensie

Foto Defensie: Het testen van de verbinding via het FM9000 radiosysteem