Toiminnanohjaus

Tietopankki

Profio360 on kattava kokonaisratkaisu rakentamisen ja valmistavan teollisuuden yrityksille, joilla on projektiohjattu toimintamalli.

CGI raaka-ainekaupan ratkaisu vastaa raaka-aine- ja hyödykekauppaa harjoittavien yritysten tarpeisiin, joissa korostuvat toimintojen joustavuus nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa sekä sopimusten ja talouden hallittavuus ja riskienhallinta. Ratkaisun ytimenä on Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmä, johon on liitetty toimialakohtaisia tuotelaajennuksia. Tutustu ratkaisuun

C9000-ratkaisu on nykyaikainen valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä (ERP). Se on komponenttipohjainen kokonaisratkaisu, josta yritys voi hankkia käyttöönsä tarvitsemansa osat.

CGI:n Dynamics NAV –ratkaisu sisältää globaalin Microsoft Dynamics NAV talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) täydennettynä suomalaisten yritysten tarpeeseen sopivilla toimialaratkaisuilla sekä CGI:n kehittämillä lisäkomponenteilla ja palveluilla. Kehittämämme tuotteistetun ratkaisun avulla voidaan hoitaa kaikki yrityksen keskeiset toiminnot ja mahdollistetaan yrityksen pitkäjänteinen liiketoiminnan...