Autamme organisaatioita huomioimaan erilaiset käyttäjät ja heidän erilaiset tarpeensa palveluja suunnitellessa sekä suunnittelemme ja toteutamme saavutettavia digitaalisia palveluita, lain vaatimusten mukaisesti. CGI:n palvelumuotoilijat ovat erikoistuneet käyttäjäkeskeiseen palveluiden suunnitteluun, jossa loppukäyttäjien tarpeet tuodaan palvelukehityksen keskiöön yhdessä teknisten mahdollisuuksien ja liiketoiminatatavoitteiden kanssa. 

Haluamme olla vahvasti mukana kaikille yhdenvertaisen digitaalisen yhteiskunnan saavuttamisessa. Suunnittelijamme ovat saaneet asiakasprojekteissa erinomaista palautetta erilaisten loppukäyttäjien empaattisesta kohtaamisesta sekä kyvystä tuoda hiljaisia ja tiedostamattomia asiakastarpeita kuuluviin palvelukehitykseen.
 

people-group

 

 
Saavutettavuuden arviointi

Digipalvelun saavutettavuuden arvioinnilla saadaan selville palvelun saavutettavuuden nykytila ja konkreettiset korjausehdotukset saavutettavuuden parantamiseen. Saavutettavuusarvioinnin menetelmiä ovat asiantuntija-arvio ja loppukäyttäjiä osallistava saavutettavuustestaus.

Asiantuntija-arvioinnissa selviää kehitystarpeet palvelun tekniselle saavutettavuudelle ja käytettävyydelle. Saat tulokseksi konkreettisen listan siitä, mistä pitää tehdä, jotta saavutettavuuslain vaatimukset täyttyvät. Erityisryhmiin kuuluvien loppukäyttäjien kanssa saamme edellisten lisäksi selville, miten palvelu toimii heidän kannaltaan, kuinka ymmärrettävä sisältö on ja mihin suuntaan palvelua kannattaa kehittää.

Vanhukset käyttävät tietokonetta

Käyttäjätarpeiden kartoittaminen 

Kartoitamme, miten nykypalvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja löydämme tarpeita uusille, innovatiivisille palveluille. Tuomme erilaisten käyttäjien äänen kuuluviin palvelun kehitykseen. Käytämme apuna esimerkiksi haastattelua- ja havainnointia. Menetelmät valitsemme palvelumuotoilun työkaluistamme tapauskohtaisesti.

Saavutettavuuden menetelmät kannattaa valita huolella.

Koulutus ja konsultointi 

Autamme organisaatioita ja asiantuntijoita ymmärtämään mitä saavutettavuudella tarkoitetaan, miten se käytännössä vaatii palvelulta ja organisaatiolta ja tuemme saavutettavuuden toteuttamisessa käytännössä. Koulutusta voidaan kohdentaa eri asiantuntijoille. Menetelmiämme on perinteinen koulutus ja työn tukeminen sparraamalla.        

 

business consulting happy old couple tablet people

Saavutettavan digipalvelun suunnittelu ja toteutus  

Suunnittelemme erityisiin asiakastarpeeseen sopivia innovatiivisia ja inspiroivia verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia. Saavutettava palvelu on ymmärrettävä, selkeä ja teknisesti nykyaikainen. Palvelut toteutetaan saavutettavuuslain WCAG 2.1 kriteereitä vastaaviksi tai tarvittaessa muiden vaatimusten mukaan.