Raportoinnin tehostus tuo tulosta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ryhdyttiin vuonna 2006 raportointijärjestelmän remonttiin. Sisäisen laskutuksen osion toteutus on jo tuonut säästöä ja kasvattanut kustannustietoisuutta.

Suomen pohjoisimman yliopistollisen sairaanhoitopiirin alueella Oulu keskuksenaan on asukkaita noin 400 000. Erityisvastuualue mukaan luettuna PPSHP:n toiminta-alueella asuu lähes 740 000 ihmistä.

Keskeisen tiedon tunnistaminen ja hallinta

PPSHP:n tietohallinnon vastaavan pääsuunnittelija Hannu Haarasen mukaan vuonna 2006 ryhdyttiin “parsimaan kokoon” sirpaloitunutta, monenkertaista, paljon työllistävää ja epäyhtenäistä raportointia.

CGI:n kanssa alettiin rakentaa niin sanottua DW/BI-ratkaisua – data warehouse ja business intelligence viittaavat järjestelmään, jolla tehostetaan johtamisen ja toiminnan ohjauksen kannalta keskeistä tiedon tunnistamista, hallintaa ja tarjontaa.

Tuotantokäyttö aloitettiin vuoden 2007 alussa SAS Data Integraatio (DI) -serverillä. Vuonna 2012 toiminnallinen alusta uusittiin, ja tuotanto ladattiin vanhasta järjestelmästä uudelle SAS Business Intelligence (BI) -alustalle.

– Nyt pääsemme hyödyntämään teknologia- ja tietoarkkitehtuuria vahvemmin myös raportoinnissa. Näin se auttaa strategista suunnittelua ja työpanosta vapautuu tuottavampaan työhön, Haaranen sanoo.

Sisäisen laskutuksen Lassi-osion toteutuksella on jo tehostettu ja yhdenmukaistettu sisäisen laskutuksen prosessia ja päästy eroon turhista manuaalisista vaiheista.

Haarasen mukaan Lassi-järjestelmän käyttöönotto on lisännyt sisäisen laskutuksen läpinäkyvyyttä koko sairaanhoitopiirissä ja parantanut toimintayksiköiden kustannustietoisuutta.

Kustannustietouden parantumisen myötä myös toiminnan ohjaus ja johtaminen on tehostunut.

– Tiedon eheys on parantunut ja virheiden määrä pienentynyt. Lassi-ratkaisu mahdollistaa myös data warehouse -osionsa pohjalta aikasarjaisen kustannusraportoinnin tarjonnan toiminta­yksiköille.

Yhdessä toimien

PPSHP:n BI-tietovarasto on jaettu kahteen hallintaosioon. CGI vastaa ylläpitosopimuksella sisäisen kustannuslaskutuksen, Lassin tietovarastokäsittelystä. Lassin käyttöliittymäosion on puolestaan toteuttanut PPSHP:n tietohallinto.

CGI huolehtii pitkälti myös johdon raportointia varten tuotettavan informaation DW-käsittelystä. PPSHP on nykyään yhä enemmän mukana tietovaraston informaation tuottamisessa ja julkaisemisessa. Yhtenäistietotarpeiden määrittäminen kuuluu tiedon omistajatahoille.

Yhteistyö CGI:n SAS-tiimin kanssa on hyvällä pohjalla.

– Yli kuusi vuotta tätä on jo yhdessä tehty ja yhä olemme tyytyväisiä, sehän kertoo asiasta jo jotain. CGI:n SAS-osaaminen on vankkaa. Ja kommunikointi sujuvaa henkilötasolla asti.