Verkkopalkka on sekä palkansaajien että palkanmaksajien suosiossa. Palkansaajan tietoturvallinen käyttöliittymä on verkkopankki. Omaa palkkalaskelmaa voi katsoa missä ja milloin tahansa verkon välityksellä. Palkansaajalle kynnys siirtyä sähköiseen laskelmaan on pieni. Sähköisten laskelmien osuus CGI:n palvelussa on tällä hetkellä noin 65 prosenttia.

Palkanmaksajalle verkkopalkka tuo kustannussäästöjä muun muassa palkkatietojen manuaalisen käsittelyn vähentymisenä ja postituskustannusten poistumisen myötä. Sähköinen laskelma on myös paperista ekologisempi ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Verkkopalkkapalvelun käyttöönotto on entistä helpompaa uuden operaattorimallin myötä. Palkanmaksaja tekee jatkossa sopimuksen vain operaattorin, kuten CGI:n kanssa. Operaattori hoitaa tarvittavat sopimukset ja palvelut muiden yhteistyötahojen, kuten pankkien kanssa.

CGI välittää kuukausittain satojatuhansia sähköisiä palkkalaskelmia. Laskelmien mukana välitetään myös muuta tärkeää tietoa ja tarjotaan palveluita, joita palkansaajat arvostavat. Viime vuonna lisäsimme liitteiden välittämisen sekä sähköiseen että paperiseen kanavaan. Tänä vuonna ensimmäiset asiakkaat ottavat käyttöönsä uuden palveluun liitetyn sähköisen arkistointipalvelun.

Lisätietoja:
Jukka Niemistö
p. 050 573 6945
jukka.niemisto(a)cgi.com