LähiTapiola on suomalainen pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoava finanssiryhmä, joka muodostettiin Lähivakuutus- ja Tapiola-ryhmien päätettyä yhdistymisestään vuonna 2012. Fuusion seurauksena yritysten erillisiä henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusjärjestelmiä ryhdyttiin integroimaan yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Samalla tunnistettiin tarve regressiotestauksen kehittämiselle. Yhteistyössä LTC-Otson kanssa LähiTapiola päätyi valitsemaan testityökaluksi CGI:n tarjoaman Silk-alustapalvelun, jonka soveltuvuus varmistettiin pilottihankkeen avulla.

– Regressiotestauksen automatisoinnin tarkoituksena on ollut minimoida tuotantohäiriöitä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa mahdollisiin virheisiin päästään kiinni, sitä vähemmän niistä koituu ylimääräisiä kustannuksia, kertoo LähiTapiolan Service Manager Teemu Laukkanen.

Nopeita ja tarkkoja testituloksia

Ensimmäisessä vaiheessa automaattisen testauksen piiriin valikoitiin noin 200 yleisintä käyttö­tapausta, joihin lukeutuivat muun muassa järjestelmän avaus, uuden vakuutuksen ottaminen sekä vakuutushintojen laskeminen. Automatisoinnin ansiosta käyttötapauksen testaus pystyttiin suorittamaan tarkasti muutamassa minuutissa. Manuaalisesti vastaavan testirupeaman suorittamiseen olisi kulunut puolisen tuntia. Lisää kustannussäästöjä saatiin aikaan hyödyntämällä Intian Bangaloren Silk- ja testausautomaatioasiantuntijoita. Ohjausvastuu on Suomessa sijaitsevilla LTC-Otson ja LähiTapiolan testauspäälliköillä. Toiminnan tehokkuutta on parannettu käyttämällä Dreambroker-pilvikanavaa, jonka välityksellä tietoa voidaan vaihtaa lyhyiden työpöytänäkymästä otettujen videoiden muodossa. Ketterän toimintamallin ansiosta sekä Intiassa että Suomessa vältytään aikaa vievältä sähköpostikirjeenvaihdolta. Valmiit tuotokset katselmoidaan videoklippeinä LähiTapiolan kanssa. Laukkanen vahvistaa, että nyky­muodossaan 75-prosenttisesti offshorena tehtävä työ on tuottanut LähiTapiolalle merkittäviä kustannussäästöjä.

– Kyse ei ole pelkästään testauksen kuluista, vaan myös automatisoinnin myötä saavutettavasta paremmasta laadusta. Samanaikaisesti palvelutoimittajan osaaminen kasvaa, mikä tehostaa testausta tulevaisuudessa, kiittelee Laukkanen.

Jatkossa laajemmat käyttömahdollisuudet

Kokonaan uuden testiympäristön perustamisen haasteet ovat liittyneet lähinnä aikatauluihin, sillä valmiita teknisiä ratkaisuja ei ole ollut käden ulottuvilla. LTC-Otso on kuitenkin onnistunut kirimään aikataulua kiinni.

– Meidän osaltamme pohdinta keskittyi palvelun tietoturvaan, joka ratkaistiin hankkimalla testiautomaatioympäristö CGI:ltä, kertoo Laukkanen.

Liiketoimintamielessä kriittisten sovellusten toimivuus ja turvaaminen on ollut mittavan kokoluokan projekti, joka maksaa itsensä takaisin noin kahdessa vuodessa. Merkittävää lisäarvoa saavutetaan sillä, että myös muut LähiTapiolan projektit pystyvät hyödyntämään nyt rakennettua automatisointia.

– Nykyiseen palveluun kuuluvien testiajojen rinnalla on mahdollista toteuttaa erillisiä ajoja esimerkiksi uusien järjestelmäversioiden yhteydessä, summaa Laukkanen.

Artikkeli on alun perin julkaistu Ratkaisu-lehdessä 2/2015

Lue lisää Ratkaisu-artikkeleita tästä.