KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE DZIĘKI CGI WEALTH360’S TO:

Zarządzanie portfelem: kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania majątkiem i różnego rodzaju inwestorami

Księgowość Funduszy: wielowalutowe i kompleksowe rozwiązanie, które wspiera wycenę funduszy i zarządzanie nimi

CGI Funds360: W pełni zintegrowany, elastyczny, modułowy i skalowalny pakiet do obsługi funduszy inwestycyjnych, zarządzania zleceniami i prowadzenia ewidencji.

Zarządzanie planem: modułowe, oparte na usługach, kompleksowe zarządzanie planem oraz platforma do ewidencjonowania.

Przetwarzanie Papierów Wartościowych: platforma do przetwarzania wielowalutowego w czasie rzeczywistym.

CGI wspiera swoich partnerów poprzez następujące usługi:

INTEGRACJA SYSTEMÓW

INTEGRACJA SYSTEMÓW

 • CGI zapewnia doświadczenie i wiedzę w realizacji integracji systemów globalnych, dzięki zespołom lokalnych i globalnych ekspertów.
 • Szerokie spektrum elastyczności zapewniamy przez 5 unikalnych punktów: interfejsy użytkowników, usługi analityczne i biznesowe, dane i przetwarzanie plików.
 • Łatwa interoperacyjność poprzez integrację usług web/REST oraz harmonizację danych w tym transfery plików zarządzanych z wykorzystaniem ETL
APLIKACJE

APLIKACJE

 • Skalowalna infrastruktura na żądanie jako usługa oparta na nowoczesnym stacku technologicznym, który wykorzystuje elastyczne rozwiązania oparte na chmurze i systemie Linux
 • Zwiększone zapewnienie jakości dzięki: strategii testowania, planowaniu i zarządzaniu, testy wydajnościowe, bezpieczeństwa i penetracyjne, testy automatyczne i mobilne.
 • Wydajność DevOps możliwa dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
SAAS

SAAS:

 • Dedykowane, wielozadaniowe biuro wsparcia zbudowane na łańcuchu usług skoncentrowanym na kliencie
 • Zmniejszenie ryzyka dzięki stosowaniu zasad kontroli, standardów (CSAE 3416, ISAE 3402, SSAE 16) oraz poprzez procedury bezpieczeństwa.
 • Poprawienie zwinności i jakości zbudowana na najwyższej jakości technologii, która dzieli platformę na komponenty.
CONSULTING

CONSULTING:

 • Zapewniamy doradztwo naszych ekspertów w zakresie procesów biznesowych, analiz wymagań i usług oraz opracowania modeli biznesowych
 • Zwiększenie wydajności biznesowej dzięki wykorzystaniu modeli BIAN (Banking Industry Architecture Network)
 • Przestrzeganie regulacji compliance poprzez opracowanie ograniczeń inwestycyjnych / handlowych opartych na zasadach, zdefiniowanych przez użytkowników, przed i po zawarciu transakcji