Poznaj potencjał obsługi wielokanałowej!

Dynamiczna ewolucja w sprzedaży i usługach jest widoczna przez wszystkich uczestników tego procesu. Zarówno klienci, jak i producenci, dystrybutorzy czy sprzedawcy – wszyscy widzimy zmianę, która dokonała się w naszym zachowaniu. Zwiększenie aktywności klientów w kanałach cyfrowych wpłynęło na rynek usług w sposób nagły. Tym samym zmusiło firmy do stworzenia nowych modeli kontaktów z nabywcami produktów i usług, by spełniać wymagania klientów i zapewniać obsługę na najwyższym poziomie.

Kiedy?
 

17 grudnia o 13.00
Czas trwania : 90 minut

Rejestracja

21 grudnia o 13.00
Czas trwania : 90 minut

Rejestracja

Doświadczenie tworzy lojalność

Nowe formy kontaktu to nie tylko obsługa, ale również nowa forma doświadczenia styczności klienta z firmą. Standardowa komunikacja w postaci emaila, chatu, komunikacji głosowej, czyli call center to nie jedyne formy komunikacji. Mnogość kanałów wymaga ich odpowiedniej integracji i dopasowania do specyfiki prowadzonego biznesu.

Wsparcie cyfrowej przewagi

Konsultanci CGI mają świadomość wyzwań, które stoją przed biznesem w czasie, gdy cyfrowa sprzedaż i usługi stają się wiodącym elementem naszej gospodarki. Dlatego pomagamy klientom w dopasowaniu się do tego typu wyzwań. Dlatego pomagamy w tworzeniu systemów kontaktu z klientami w formie wielokanałowych centrów komunikacji, które skupione są na doświadczeniu wysokiej jakości obsługi, efektywności zarządzania zespołem oraz obsługiwanymi procesami.

Cechy nowych systemów zarządzania kontaktem z klientem:

Dostęp do danych

Dane dają możliwość usprawniania skryptów.

Zadowolenie klienta

Nowe formy kontaktu mają wpływ na ocenę firmy, jej usług i oferowanych produktów przez klientów. Zarządzanie danymi i jakością kontaktu zgodną z profilem pracowników, pozwala na lepsze dopasowanie do klienta i zwiększenie jego satysfakcji.

Automatyzacja zadań

Dzięki automatyzacji działań, uruchomieniu AI, większość powtarzalnych zadań lub procedur może zostać ograniczona.

Odciążenie zespołu

Zespół, który jest skupiony na jasnych procesach, z pełnym dostępem do informacji na temat kontaktu, będzie pracował szybciej i wydajniej.

Zwiększenie efektywności zespołu

Możliwość analizy kontaktów z klientami, prowadzi do podniesienia jakości pracy zespołu. Można to osiągnąć między innymi poprzez analizę skryptów.

Dane – klucz do stworzenia przewagi nad konkurencją

Dziś centrum kontaktu z klientami nie jest zbudowane jedynie na integracji obsługi wielu kanałów dostępu. Integracja kanałów to pierwszy krok w tworzeniu przewagi nad konkurencją. To, co jest potrzebne by wdrożyć wszechstronną obsługę klienta to przede wszystkim integracja różnych kanałów kontaktu: od telefonu, maila, chata po kanały social media.