Rynek pracy w branży cyfrowej stale potrzebuje napływu nowych talentów; niestety, tej potrzebie towarzyszą niedobory wykwalifikowanej siły roboczej. W tej sytuacji kształcenie nowej generacji profesjonalistów ma kluczowe znaczenie dla budowania pomyślnej i bezpiecznej cyfrowej przyszłości nas wszystkich.

Jednocześnie, jak wiadomo, istnieją społeczności niedostatecznie reprezentowane w branży IT, toteż rozwijamy współpracę z naszymi klientami, organizacjami charytatywnymi oraz instytucjami akademickimi i nie tylko, aby promować sprawiedliwą, integracyjną społeczność zawodową, która będzie miała potencjał tworzenia wartości i innowacyjności na przyszłość. I tak, tylko w 2021 roku, z naszych inicjatyw edukacyjnych skorzystało ponad 100.000 osób z całego świata.

Jako orędownicy równości w dostępie do rynku IT zmierzamy w kierunku zwiększenia dostępu do edukacji technologicznej dla uczniów w każdym wieku oraz poprawy poziomu ich przygotowania do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Ponadto nasza firma podjęła zobowiązanie, aby do 2025 roku podwoić liczbę uczestników programów szkoleniowych i mentoringowych w stosunku do całkowitej ilości pracowników CGI.

Mając na uwadze zwiększenie zainteresowania karierą w IT, organizujemy i prowadzimy szereg stacjonarnych i wirtualnych działań, takich jak:

  • inspirowanie i zachęcanie do wyboru tej ścieżki kariery,
  • mentoring osób, chcących rozwijać swoje zainteresowania i talenty,
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla edukacji.

Poprzez prowadzone przez nas programy "od szkolenia do zatrudnienia" oraz dzięki inicjatywom umożliwiającym przekwalifikowanie się, intensywnie promujemy branżę IT, inspirujemy do odkrywania możliwości technologii informatycznych i przygotowujemy uczestników programów, by osiągali sukcesy w warunkach gospodarki cyfrowej.

Oto przykłady niektórych naszych inicjatyw:

Wsparcie uchodźców w Szkole ReDI

Szkoła Integracji Cyfrowej ReDI w Niemczech została założona w 2016 roku, aby przyciągnąć więcej osób do branży technologii informatycznych. Od kilku lat specjaliści CGI w Monachium ściśle współpracują ze Szkołą ReDI, wspierając uchodźców i osoby z mniej uprzywilejowanych środowisk poprzez wprowadzanie ich do środowisk IT. Nasz wkład obejmuje: doradztwo w przygotowaniu CV, darowizny laptopów, wsparcie organizacji hackathonów oraz szkoleń.

Programy stażowe na całym świecie

Nasze programy stażowe zapewniają szkolenia stanowiskowe dla osób chcących kontynuować karierę w IT. Na przykład w Czechach organizowane są intensywne obozy szkoleniowe IT, po ukończeniu których uczestnikom jest proponowane zatrudnienie w CGI. W Finlandii nasz program przyszłych talentów oferuje rocznie 100 miejsc dla stażystów, z których większość zostaje później pełnoetatowymi pracownikami CGI. W Wielkiej Brytanii studenci odbywający staże w CGI, mogą uzyskać dyplom bez ponoszenia dodatkowych kosztów, równolegle wkraczając w karierę zawodową. Z kolei nasz program stażowy w USA oferuje szkolenia dla wykwalifikowanych kandydatów, pochodzących z zaniedbanych, niedostatecznie reprezentowanych zawodowo środowisk.

STEM@CGI - odkrywanie przyszłych talentów IT

STEM@CGI to nasz globalny program, budujący zróżnicowaną i solidną pulę talentów technologicznych na przyszłość.

Sztandarowym projektem STEM@CGI są obozy STEM, które poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia wprowadzają młodych ludzi w naukę, technologię, inżynierię i matematykę (z ang. STEM) oraz inspirują ich do odkrywania takich obszarów, jak budowa komputerów, myślenie projektowe, nauczanie adaptacyjne, analiza danych, doradztwo biznesowe, inteligentne miasta i nie tylko. Współdziałamy ze szkołami, organami rządowymi, organizacjami non-profit i organizacjami społecznymi, dzięki którym nawiązujemy kontakty z uczniami, a następnie, wspólnie z klientami CGI wprowadzamy i prowadzimy różne inicjatywy w ramach STEM.

W reakcji na COVID-19 wprowadziliśmy “domowy STEM@CGI”, by wspomóc rodziców, nauczycieli i opiekunów w obliczu wyzwania, jakim była nauka zdalna i hybrydowa. W czasie pandemii, w sześciu krajach pobrano tysiące pakietów ćwiczeń STEM, obejmujących szereg tematów - od kodowania, przez robotykę, po energię odnawialną. W Wielkiej Brytanii program rozszeszył się również o działania pod nazwą “Siostry w STEM”, zachęcające młode dziewczyny do rozwijania zainteresowań dziedzinami STEM.

Poniżej znajduje się kilka przykładów STEM@CGI:

  • W 100 szkołach w Bangalore, Chennai, Hyderabad i Bombaju urządziliśmy innowacyjne przestrzenie robocze, gdzie uczniowie w wieku 12 lat mają dostęp do zestawów technologicznych i sprzętu IT.
  • Nasz program EmployABILITY pomaga uczniom z rejonów Wielkiej Brytanii, obecnie niedostatecznie reprezentowanych w naszej branży, w wirtualnym budowaniu umiejętności potrzebnych do kontynuowania udanej kariery w świecie STEM. Uczestnicy zdobywają wiedzę branżową, mają kontakt ze specjalistami STEM i w ten sposób przygotowują się na wejście na rynek pracy, zaznajamiając się z pisaniem CV, z rozmowami kwalifikacyjnymi, networkingiem, itd.
  • Od kilku lat wraz z naszym klientem Cigna, globalną firmą świadczącą usługi zdrowotne, współorganizujemy obozy STEM dla Amerykańskiej Szkoły dla Niesłyszących. Wolontariusze z Cigna i CGI zapoznają jej uczniów z budową komputerów i zasadami tworzenia gier. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z pracą w środowisku IT.

Mentoring młodych talentów

Zwiększanie różnorodności, równości i społecznej integracji w branży technologicznej zaczyna się od inspirowania młodych ludzi, podsycania ich zainteresowań i zaciekawiania rozwojem cyfrowej przyszłości. Mentoring nie tylko pomaga budować różnorodność zespołu, lecz także zachęca do nauki i rozwoju oraz daje poszczególnym osobom realny wpływ na kształtowanie swojego rozwoju zawodowego. Nawiązywanie relacji mentorskich z grupami niedostatecznie reprezentowanymi na rynku pracy IT pomaga nam promować i wspierać przyszłych liderów.

Wzmacnianie pozycji kobiet na Uniwersytecie Dalhousie

Zwiększenie liczby kobiet pełniących funkcje przywódcze oznacza zróżnicowanie zespołów kierowniczych oraz uwzględnianie wielorakich perspektyw. Aby ułatwić kobietom dostęp do szans zawodowych w branży IT, CGI we współpracy z jednym z pięciu największych banków w Kanadzie, zaoferowało stypendium “Dalhousie University Women in Technology Scholarship”, zapewniając tym samym wsparcie w nauce i doradztwo zawodowe studentkom informatyki uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Kanadzie.

Pomoc dla uczniów z problemami w ramach inicjatywy P-TECH

Oddział CGI w New Brunswick w stanie New Jersey połączył siły z inicjatywą P-TECH w New Jersey, która koncentruje się przede wszystkim na uczniach ze środowisk zaniedbanych, zapewniając im alternatywną ścieżkę ukończenia szkoły średniej i zdobycia uznanego w branży stopnia naukowego - w ich własnym tempie, podczas jednoczesnego nabywania odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Zespół naszych profesjonalistów opiekuje się tymi uczniami przez okres czterech do sześciu lat, które spędzają w programie P-TECH.

Podnoszenie umiejętności zawodowych młodych ludzi z wykorzystaniem FastFutures firmy Avado

Podczas ograniczeń związanych z pandemią COVID nasi specjaliści prowadzili mentoring w ramach programu Avado FastFutures w Wielkiej Brytanii, ogólnodostępnego programu rozwojowego, wspierającego młodych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy miejsca zamieszkania, w podnoszeniu kompetencji potrzebnych do zdobycia zatrudnienia. Dzięki wspólnym projektom, praktykowaniu rozmów wstępnych i wirtualnym wycieczkom po miejscach pracy, młodzi ludzie uzyskiwali wgląd w środowiska zawodowe, zdobywając wartościową wiedzę poprzez kontakt z różnymi społecznościami i perspektywami.

Rozwój cyfrowych rozwiązań dla edukacji

Pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia, min. fizyczne zamknięcie sal lekcyjnych na całym świecie, wymusiła konieczność dysponowania bezpiecznymi narzędziami edukacyjnymi online. W odpowiedzi na bieżące potrzeby edukacyjne CGI dostarcza uczniom światowej klasy cyfrowe narzędzia do nauki.

Wykorzystanie grywalizacji do nauczania dzieci umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem

Powszechnemu korzystaniu z Internetu towarzyszy zróżnicowanie wykorzystywanych w tym celu inteligentnych urządzeń; to z kolei podnosi znaczenie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Pierwszym krokiem do ochrony dzieci przed zagrożeniami online jest dostarczanie im adekwatnej wiedzy i edukacji. Aby nauka była zabawna i przyjemna, specjaliści CGI z Finlandii opracowali Spoofy, bezpłatną grę, która zmienia dzieci w cyfrowych bohaterów, rozwiązujących zagadki z zakresu cyberbezpieczeństwa. Gra jest dostępna w wielu językach w wielu krajach.

Edukacja cyfrowa dla 2 milionów uczniów we Francji

Zaprojektowany z myślą o korzyściach dla całej społeczności edukacyjnej, OpenENT jest obecnie używany przez 2 miliony uczniów we Francji, w ponad 1700 szkołach. Cyfrowe przestrzenie robocze dedykowane edukacji działają jako sieć społecznościowa, która jest bezpieczna i pod kontrolą szkoły. OpenENT umożliwia budowanie zaufania między uczniami, rodzicami i kadrą nauczycielską, przyczyniając się jednocześnie do ciągłości nauczania. Przykładowo, podczas pandemii nasze rozwiązanie pomogło społecznościom szkolnym zareagować na zaistniały kryzys, zapewniając cyfrowe wersje podręczników, jak również dostępność obszarów roboczych, komunikatorów i raportów szkolnych.

Modernizacja edukacji cyfrowej w Szkocji

Jako główny dostawca IT do Glasgow i Szkockiego Pogranicza, CGI stworzyło unikalne rozwiązanie cyfrowe pod nazwą Empowered Learning, które odegrało kluczową rolę w modernizacji cyfrowej edukacji w tym regionie. CGI współpracuje z Empowered Learning w celu zapewnienia silniejszych sieci dla szkół podstawowych i średnich, ze znacznie szybszym łączem szerokopasmowym, nową łącznością WAN i zmodernizowanymi rozwiązaniami audiowizualnymi w każdej klasie.

Co dalej?

Rozwijanie naszych programów edukacyjnych i mentorskich na całym świecie uważamy za szczytny cel. Aby go osiągnąć, pozostaniemy odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym, umożliwiając profesjonalistom z CGI aktywne zaangażowanie w te ważne kwestie. Dowiedz się więcej o naszych priorytetach z zakresu środowiska naturalnego, zagadnień społecznych i ładu korporacyjnego (z ang. ESG)