Tre sterke grunnprinsipper

  • Experience the commitment®
  • Lokal innsikt – global styrke
  • Operational Excellence

CGI leverer forretningsrådgiving, systemintegrasjon og outsourcingtjenester av høy kvalitet

Over 74 000 medarbeidere på hundrevis av kontorer over hele verden, og over 400 medarbeidere i Norge på syv lokasjoner.

 

Vår historie
I juni i 1976 startet to 26-årige entreprenører – Serge Godin og André Imbeau – CGI i Serges kjeller. De hadde én kunde, én telefon og viktigst av alt: mengder med ambisjoner. Ved utgangen av det første året hadde CGI generert CA$138 000 i omsetning. Fra da av økte omsetningen og størrelsen konstant hvert år. I dag er vi over 74 000 medarbeidere på hundrevis av kontorer verden over.
 

Våre tjenester og løsninger
I CGI tar vi alltid utgangspunkt i kundens forretningsbehov og målsettinger før vi definerer en teknisk løsning. Våre eksperter hjelper kundene med å designe, utvikle og integrere systemene og applikasjonene som matcher deres forretningsbehov best.

Som leverandør av ende-til-ende-løsninger har vi inngående kjennskap til kundenes virksomhet og systemer, som gjør oss i stand til mer enn bare rådgiving, men også å implementere og administrere kundenes løsninger. Våre tjenester suppleres av CGIs globale leveransemodell, som sikrer riktig kombinasjon av verdi og ekspertise.

 

Våre markeder
CGI tilbyr ende-til-ende-løsninger til en rekke sektorer der vi har inngående forretningsmessig og teknisk ekspertise.

  • Finans – Vi hjelper finanssektoren, inklusive de fleste store banker og de største forsikringsselskapene, med å redusere sine kostnader, øke lønnsomheten gjennom mer fleksible administrerte tjenester
  • Offentlig – Innen offentlig sektor tilbyr vi brukervennlige, sikre og effektive løsninger. Vi bruker informasjon og teknologi som byggesteiner for brukervennlige offentlige tjenester mellom offentlige organisasjoner, myndigheter og borgere
  • Produksjon – Det er store teknologiske endringer innen produksjon, og vi hjelper med å fremme konkurranseevne og lønnsomhet i et globalt marked gjennom et bredt utvalg av tjenester og applikasjoner som dekker hele verdikjeden
  • Olje og gass – Innen olje- og gass er det mange utfordringer, som økte kostnader, ustabile råvarepriser, miljøhensyn og endringer i regelverk. Digitalisering og smarte løsninger gir økt fokus på kjernevirksomheten
  • Varehandel – Økt konkurranse i retailmarkedet, høyere kundeforventninger, globalisering og konsolidering gjør at aktører må ta grep for å hevde seg. Vi hjelper å tilpasse virksomheten i tråd med markedsutfordringene
  • Energi – Utviklingen i energibransjen, som følge av deregulering, klimafokus og innføring av AMS, krever bred og dyp innsikt for å kunne møte nye markedskrav og håndtering av de nye kraftmarkedene
  • Andre satsingsområder omfatter teknologi og analyse, eiendom og farmasi, der vi tilbyr omfattende innsikt og tilpassede løsninger og tjenester.

csr-partner-handshake

… våre kunder
CGI ønsker å være anerkjent av våre kunder som deres partner og foretrukne ekspert. Vår historikk over enestående leveranser, kombinert med vår industriekspertise, ende-til-ende-tjenester og IP-løsninger hjelper oss å levere betydelig verdi til våre kunders virksomhetskritiske og transformative arbeid

 

… våre medlemmer
CGI ønsker å være anerkjent av våre fagfolk, som vi kaller medlemmer, som et styrkende miljø der man kan skape en karriere og et selskap å være stolt av. Våre medlemmer tar stor glede av våre kunders suksess og å bidra til å forbedre nærmiljøene der vi bor og jobber.

… våre eiere
CGI ønsker å være anerkjent av våre eiere som et veldrevet, finansielt solid selskap som gir overlegen avkastning. Siden selskapet gikk på børs i 1986 har vi sørget for en gjennomsnittlig avkastning på 18%. Det kan du lese mer om på investorsidene.