VÅR DRØM

De fleste virksomheter har en visjon og misjon, men CGI går ett skritt videre. Vi har en virksomhetsdrøm:

«Å skape et arbeidsmiljø vi kan trives med å jobbe sammen i, og som eiere bidra til å bygge et selskap vi kan være stolte av.»

Siden selskapet ble grunnlagt i 1976 har denne drømmen underbygget prinsippet om engasjement og eierskap som viktige for CGIs suksess: å skape et arbeidsmiljø der vi trives med å jobbe sammen, og er engasjerte som eiere til å skape en virksomhet vi kan være stolte av – mens vi utvikler våre karrierer. Denne drømmen er – sammen med våre verdier – det som gjør oss unike – det er vårt DNA og definerer hele vår virksomhetskultur.

karriere-image-6

VÅR VISJON

CGIs visjon dreier seg om å alltid være den beste for våre kunder, uavhengig av lokasjon. Vi er stolte av at kundene vi jobber med kan levere sterke resultater og møte forventningene til sine aksjonærer.

«Å hjelpe våre kunder å lykkes gjennom å være en global leder innen forretningsrådgiving og ende-til-ende-løsninger i verdensklasse.»

 

VÅR MISJON

Vår misjon understreker vår kundeforpliktelse:

«Å hjelpe våre kunder å lykkes gjennom overlegen kvalitet, kompetanse og objektivitet, tilby tankelederskap og levere de beste tjenestene og løsningene for å oppfylle kundens målsettinger og behov fullt ut innen informasjonsteknologi, forretningsprosesser og ledelse. Alt vi gjør veiledes av vår drøm, og etterleves gjennom våre verdier for å fremme relasjoner og oppfylle våre forpliktelser – nå og i fremtiden.»

 

VÅR EIERSKAPSSTRUKTUR

Vi kaller oss «medlemmer» for å understreke at vi oppmuntrer alle som blir ansatt i CGI til å bli medeiere og aksjonærer gjennom vårt aksjeeierprogram. Som eiere har alle medlemmer mulighet til å delta i utviklingen av CGI, og være en del av de utfordringer og belønninger det innebærer å bygge opp en virksomhet i verdensklasse.

communications customer experience management office women headset

Partnerskap og kvalitet

For oss er partnerskap og kvalitet både en filosofi og en livsstil. Vi utvikler og følger de beste ledelsesprinsippene, og overfører det til vårt kundesamarbeid og leveranserammeverk for å fremme langsiktige og sterke partnerskap med kundene. Vi lytter til våre kunder, og er dedikerte til å gjøre alt vi kan for kundens tilfredshet.

convergence security

Objektivitet og integritet

De produktene, tjenestene og løsningene vi anbefaler våre kunder er alltid selvstendige, og basert på de høyeste verdier for kvalitet, objektivitet og integritet. Dermed sikrer vi at vi følge våre strenge regler for forretningsmessig og profesjonell atferd. Vi aksepterer ikke noen form for godtgjørelse fra leverandører. Vi opptrer ærlig og etisk forsvarlig. Vi søker aldri å oppnå urettmessige fordeler og unngår interessekonflikter, reelle eller oppfattede.

communications man using mobile network

Innovasjon og kunnskapsdeling

Vår felles suksess er basert på kompetanse, engasjement og entusiasme. Derfor fremmer vi en kultur preget av innovasjon og initiativ, der vi kan føle eierskap gjennom å støtte våre kunder optimalt – og dermed sikre vår lønnsomme vekst. Gjennom teamwork og ekspertise gir vi våre kunder det beste fra CGI. Og fordi vi er medlemmer deler vi verdien vi skaper gjennom medeierskap av egenkapitalen og overskuddsdeling.

CSR-diversity-people

Respekt

I alt vi gjør viser vi respekt for våre medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Som et globalt selskap anerkjenner vi den rikdommen om mangfold bringer til virksomheten. Vi ønsker dette mangfoldet velkommen, samtidig som vi omfavner den overordnede forretningskulturen.

it outsourcing global elivery human hand communications network

Finansiell styrke

Vi etterstreber å levere konsistente og sterke økonomiske resultater, som understøtter vårt mål om langsiktig vekst og som belønner våre medlemmer og aksjonærer. Finansiell styrke gjør det mulig å kontinuerlig investere i medlemmenes karriereutvikling, våre tjenester og forretningsløsninger til fordel for våre kunder. Slik styrer vi virksomheten for å skape overlegne bransjeresultater.

Garnnøster Kirkens Bymisjon for et varmere samfunn

Corporate Social Responsibility

Vår forretningsmodell er designet for å sikre at vi er tett på våre kunder og lokalsamfunnet. Som medlemmer tar vi på oss vårt sosiale ansvar og bidrar til den kontinuerlige utviklingen av det økonomiske, det sosiale og miljøet i lokalsamfunnet der vi lever og arbeider.

Les mer…