Pandemien herjer fortsatt, selv om vi så smått kan begynne å tenke på å komme i gang igjen. Flere land som har hatt veldig strenge tiltak, har begynt å drøfte planer om å lette på restriksjonene i ukene som kommer.

Avhengig av land og bransje vil dette påvirke virksomheter på ulike måter. Det styrer hvor raskt vi kan komme i gang igjen og på hvilke vilkår. Når den akutte krisen sakte går over til en oppbyggingsfase står virksomheter overfor flere store utfordringer og avgjørende beslutninger.

På kortere sikt kan det eksempelvis vise seg å være vanskelig å få i gang leverandørkjeden igjen, og det kan være problemer med likviditet og annet som holder utviklingen tilbake. På lengre sikt er det andre utfordringer som vil påvirke samfunnet og næringslivet.

I likhet med andre kriser kan vi dele pandemien inn i tre faser, som vi i vår modell kaller 3R – Respond, Rebound og Reinvent.

Working together to respond, rebound, and reinvent through the phases of the pandemic

RESPOND.

Adresserer det umiddelbare behovet for drift under krisen

I denne fasen hjelper vi virksomheter å håndtere de umiddelbare utfordringene i den akutte fasen av krisen, som å sikre at kontinuitet og sikkerhet opprettholdes.

REBOUND.

Løse utfordringene forbundet med å komme seg ut av krisen

Når situasjonen begynner å normalisere seg etter den akutte fasen er det mange effekter av krisen som vil påvirke mulighetene for virksomheter til å komme i gang igjen.

REINVENT.

Finne nye driftsmodeller som gjør det mulig å samhandle på nye måter

Etter gjenåpningen av samfunnet ser vi i denne fasen på hvilke effekter krisen har hatt på din bransje, og behovet for nye forretningsmodeller, metoder og prosesser.

Microsoft Teams - nøkkelen for god hjemmeundervisning i Osloskolen

Koronapandemien førte til at lærere måtte undervise med digitale verktøy fra hjemmekontor, og skolene ble helt avhengig av digitale løsninger for oppfølging og samarbeid mellom lærer, elev og foresatte. Gjennom et tett samarbeid mellom Utdanningsetaten, Microsoft og CGI ble den økte etterspørselen etter Teams og utfordringer håndtert løpende.

Les mer…

 

Resultat fra Corona-test tilgjengelig i MinJournal

Da Coronautbruddet kom til Norge ble det viktig å raskt få formidlet resultatene av Coronatestene ut til pasient og rekvirent. CGI har sammen med Oslo Universitetssykehus og Sykehuspartner videreutviklet MinJournal slik at alle som tar Corona-test som blir analysert ved OUS kan få resultatet overført direkte til MinJournal.

Les mer…

 

Den enkleste måten å produsere ansiktsskjermer på

Våre produktdesignere i CGI-selskapet Inventas har laget et smittevernsvisir som ikke er avhengig av 3D-printere. Målet var å lage et visir som kan lages i hundretusenvis av eksemplarer raskt, over hele verden, for å gi sårt tiltrengt beskyttelse til verdens helsepersonell. Og resultatet gjøres gratis tilgjengelig for alle.

Les mer…

 

FORBEDRE VIRKSOMHETENS SMIDIGHET

Uforutsette utfordringer og muligheter er noe alle bransjer står overfor når de navigerer gjennom den globale pandemien. Hva kreves for å respondere, komme i gang igjen og finne nye måter å jobbe på? SMIDIGHET.

Ledere omfavner nye måter å tenke på, og jobber ikke bare for å respondere i denne kritiske tiden, men også for å komme styrket ut av den.

Vi kan dele en overordnet innsikt om god praksis innen smidighet, basert på arbeid utført av våre smidighetseksperter, og innsikt fra vårt Voice of Our Clients-program.

Last ned interaktiv PDF (på engelsk)

Improving business agility in unprecedented times

HVA VI GJØR I VÅRE LOKALSAMFUNN

Vi er lidenskapelige når vi kan jobbe med våre kunder for å hjelpe lokalsamfunn å opprettholde kritisk drift. Finn ut mer om våre samarbeid for å utgjøre en positiv forskjell, og besøk vår CSR-side. Der kan du lese mer om ulike samarbeidspartnere og aktiviteter vi er med på som en del av vårt samfunnsansvar.