Pandemien er fremdeles høyt gjeldende, selv om det finnes indikasjoner på at den er under kontroll og på vei tilbake i Norge. Vi opplever i disse dager at myndighetene har startet å slippe noe opp på bestemmelsene. Avhengig av hvilket land og bransje man befinner seg i kan dette påvirke virksomheten på ulikt vis. Det avhenger blant annet av hvor raskt man kan komme tilbake og under hvilke vilkår dette skjer. Når den akutte krisen går over til en oppbygningsfase står virksomhetene ovenfor flere store utfordringer og avgjørende beslutninger.

På kort sikt kan det vise seg å bli vanskelig å få tilgang på sine leverandører igjen, og det kan være utfordringer med likviditet mm, som holder utviklingen tilbake. På lengre sikt finnes det andre utfordringer som kan påvirke samfunnet og næringslivet i flere årtider fremover.

DE TRE FASENE

Som under andre kriser deles håndteringen av pandemiens disruptive kraft inn i tre faser, som vi kaller 3R – Respond, Rebound og Reinvent

RESPOND

Midt i en pågående krise kan det være vanskelig å se muligheter utenfor krisen. Nå handler det kun om å sikre driften og virksomheten under den akutte fasen. I denne fasen, som vi kaller Respond, finner vi nye muligheter, som for eksempel å sørge for at våre kunders medarbeidere kan arbeide hjemmefra på en sikker måte. Vi håndterer kundenes presserende behov for sikker drift av infrastruktur og applikasjonsforvaltning slik at det ikke oppstår kritiske situasjoner grunnet sykdom og andre uforutsette hendelser.

REBOUND

I neste fase, som vi kaller Rebound, er det på tide å løfte blikket. Her må vi planlegge hvordan vi kan få tilbake kundene som kanskje måtte avslutte sine prosjekt og som nå befinner seg i en situasjon der de skal starte opp sin virksomhet igjen. I etterkant av krisen kan det tenkes at vi ikke ønsker å gå tilbake til de løsningene og metodene vi arbeidet med før krisen inntraff.

REINVENT

Deretter kommer vi inn i den fasen vi kaller Reinvent, der de overgripende strukturelle effektene av krisen kommer til å ha satt sine spor i hvordan virksomheten drives. At ingenting kommer til å bli som før høres kanskje dramatisk ut, og er noe man ofte sier under en pågående krise. Med noen års perspektiv og når alt går tilbake til det normale avtar vanligvis effekten. Det råder derimot ingen tvil om at koronapandemien vil forandre flere faktorer rundt samhandling, tilgjengelighetskrav til løsninger, nye modeller for samarbeid, og finansiering.

HER OG NÅ

CGI arbeider parallelt med flere prosjekter innen alle krisens faser for å bistå både virksomheter og myndigheter med sine respektive utfordringer. For virksomheter kan det handle om å sikre driften, og finne effektive og smarte måter å løse den nye hverdagen på.

Myndigheter må raskt implementere støtte for nye lover og forskrifter, og samtidig håndtere stor pågang i for eksempel trygdesystemet. CGI støtter også det offentlige i deres arbeid.

  • Vi har utviklet en sikker infrastruktur og tilkoblingsmuligheter som lar millioner av mennesker arbeide eksternt på en sikker og effektiv måte.
  • Vi har bygget en løsning som lar over 1700 skoler i Europa fortsette å undervise elever til tross for stenging av skoler og karantene.
  • Vi har bistått Karolinska Instituttet i Sverige med sikkerheten i en app for sporing av koronaviruset, og jobber nå med flere helseprosjekter.
  • Vårt datterselskap, Inventas, har laget et smittevernvisir som ikke er avhengig av 3D-printere.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.