Brage ble i desember den første oljeplattformen i verden med full NarrowBand-IoT-dekning, som gjør det mulig å ta i bruk smartere, tryggere og mer kostnadseffektive løsninger på norsk sokkel. CGIs Majda Petric tror dataene som nå hentes inn vil åpne et hav av nye muligheter.

Pilotprosjektet på Wintershall Norges Brage-plattform er et samarbeid mellom Telia, Tampnet og CGI, der sensorer samler inn data om inneklimaet og støyen i boligdelen. Sensorene bruker energieffektiv NB-IoT-teknologi til å overføre dataene til en skytjeneste som også gjør det mulig å overvåke fra land.

Majda Petric er prosjektleder og har jobbet med å utvikle løsningen som brukes til å lagre, visualisere og analysere dataene.

– I første fase av prosjektet samler vi inn verdier for temperatur, støy, lufttrykk og luftfuktighet fra boligdelen på plattformen. Både for å kunne overvåke og for å skaffe oss et godt nok datagrunnlag, sier Petric.

Dataene gir uante muligheter for optimalisering

Wintershall Norge bruker i dag sensordata til blant annet å overvåke at støynivået i boligdelen på Brage holdes innenfor godkjent nivå fra myndighetene, og at luftkvaliteten er god nok. Men denne datainnsamlingen og data som hentes inn fra andre typer sensorer legger også grunnlaget for effektivisering, økt produksjon og sikrere drift i tiden som kommer.

– Vi satt opp en datapipeline i skytjenesten Microsoft Azure – med SQL-databaser som lagrer alle historiske data og Power BI-tjenester som gjør det mulig å analysere og visualisere de ulike verdiene på plattformen. Når vi har samlet tilstrekkelig med data, går vi over i neste fase hvor vi introduserer maskinlæring og begynner med avansert dataanalyse, sier Petric.

Vil kunne forutse temperaturendringer

– Med avansert analyse er det mulig å oppdage mønstre som kan forutse endringer i inneklimaet. Det kan for eksempel være at temperaturen i rommene på en side av plattformen stiger fordi solen steker mot vinduene i visse perioder. Mønstrene kan inkorporeres i smartsystemer som sørger for at varmeanlegget justeres automatisk i forkant av disse periodene. Det samme gjelder for styringen av ventilasjonsanlegget. Temperaturen og luftkvaliteten vil dermed alltid kunne holdes på et optimalt nivå, samtidig som at energiforbruket går ned, sier Petric.

– Med nok data vil vi kunne gjøre enda grundigere analyser og optimalisere energibruken over hele plattformen.

Kan forbedre sikkerheten og redusere sjansen for produksjonsstans

Petric påpeker at sensorteknologi og analyse kan bidra til andre ting enn bare energioptimalisering, men det er opp til Wintershall Norge å avgjøre den videre utviklingen i prosjektet.

– Den samme teknologien kan for eksempel brukes til å overvåke utstyr og maskineri, slik at det blir enklere å utføre prediktivt vedlikehold og forhindre feil eller produksjonsstans. Den kan også brukes til å spore teknisk utstyr og optimalisere lagerbeholdningen på plattformen med automatiserte bestillinger av forsyninger og reservedeler. Også selve Brage-konstruksjonen kan utstyres med sensorer som gjør det mulig å oppdage eventuelle risikoer, sier Petric.

Kan styrke alle industrier

Datainnsamling, analyse og maskinlæring er allerede godt implementert i mange industrier og næringer, men Petric tror prosjektet vil gi nyttig læring for flere. Hun mener teknologien vil kunne forbedre alle industrier i fremtiden.

– Det er i bunn og grunn den samme teknologien som ligger bak, uansett hva slags sensorer som brukes. Systemet vi tester kan brukes til å samle inn data for alle typer bransjer og applikasjoner. I landbruket kan vi for eksempel plassere sensorer i jorda og samle inn data om vær og fuktighet for å regulere vanningsmengde og optimalisere vekst, og innen medisin kan vi måle pasienters helsetilstand – det er kun fantasien som setter grensene, sier Petric.

Info: NarrowBand

NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år.

NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

(https://www.telia.no/magasinet/verdens-forste-bruk-av-narrowband-iot-til-sjos/)

 

Foto: Wintershall (plattform)
Foto: Thomas C A Brevik/CGI