I samarbeid med Telia og Tampnet tester CGI teknologi som skal tilrettelegge for smartere og tryggere drift på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Brage blir nå den første oljeplattformen i verden med full Narrowband-IoT-dekning, og utstyres med sensorer som skal måle alt fra luftkvalitet til støynivå.

Gjennom et pilotprosjekt for energiselskapet Wintershall har Telia, Tampnet og CGI gjort det mulig å kommunisere sømløst mellom Brage-plattformen og landbaserte operasjoner. IoT-teknologi, sensorer og analyseløsninger testes til ulike formål som kan bidra til kostnadsbesparelser, effektivitetsgevinster og bedre sikkerhet på sokkelen. I første omgang testes teknologien i boligdelen på plattformen.

– Tampnet har infrastrukturen og Telia har sensoroppkobling og tilgjengeliggjøring av sensordata. CGI har kompetansen til å utvikle analyseløsningen, med datalagring og visualisering på Azure. Vi har laget en plattform som integrerer data fra de ulike sensorene, og gjør det mulig å justere der det trengs, sier direktør i CGI Advanced Analytics Solutions, Mats Frantzen.

Overvåker inneklimaet

– Vi bruker den skybaserte Microsoft Azure-plattformen, noe som betyr at vi kan gjøre ting veldig raskt. Vi har en plantegning av hver etasje, der man kan klikke seg inn på hvert enkelt rom og sjekke status og terskelnivåer på for eksempel temperatur, støy og lufttrykk. Alt dette vil kunne bedre hverdagen for mannskapet, og gjøre dem mer uthvilte og opplagte.

Optimalisering av energibruken

Løsningen til CGI viser all historikk, slik at det enkelt kan utarbeides analyser. Blant annet vurderes det hvordan dataene kan kobles opp mot bemanningsplanlegging og optimalisering av driften.

– Første trinn i prosessen er å enkelt kunne vise status i de ulike rommene. Neste trinn vil være å kartlegge et mønster, slik at man kan predikere hendelser. Derfra kan man begynne å tilrettelegge for fjernstyring og optimalisering av energibruken i de ulike delene på plattformen.

– Prosjektet beviser at IoT stadig blir mer tilgjengelig, og sammen med avansert skybasert analyse åpner dette muligheter for mange bransjer, sier Frantzen.

 

Foto: © Wintershall