Business consulting

Media center

Christine Johansen
Christine Johansen

Fra student og generalist, til ansatt og spesialist

November 24, 2020 Jeg er typen som alltid har syntes at alt er interessant, en som vingler litt frem og tilbake, og kan litt om alt. Det gjør det lett å alltid finne noe å prate med nye mennesker om, men problemet mitt...

Magne Solberg, VP Retail, CGI Norway
Magne Solberg

Fra KPI til CPI – et steg på veien til en mer kundesentrisk organisasjon

May 22, 2020 HBR publiserte 30. april 2020 en interessant artikkel forfattet av Gene Cornfield fra Accenture. Cornfield presenterte et paradoks: De fleste ledere sier de er kundesentriske, men alt de måler er selskapssentrisk. Selskapene måler omsetning, vekst og lønnsomhet per kunde (KPI)...

Magne Solberg, VP Retail, CGI Norway
Magne Solberg

Finnes det en optimal bedriftskultur i bransjer utsatt for digital disrupsjon?

March 19, 2020 Disrupsjon kan endre din virksomhets konkurranseevne på kort eller lang sikt. Strategi og kultur er to sentrale verktøy i din virksomhets håndtering av digital disrupsjon. Strategien gir retningslinjer for hvordan bedriften skal generere den verdiskapningen som er kvantifisert gjennom mål...

Magne Solberg, VP Retail, CGI Norway
Magne Solberg

Hvilke er de mest benyttede digitale forretningsmodellene?

December 13, 2019 En økende andel bedrifter henter vesentlige deler av omsetningen fra digitale kanaler og digitale forretningsmodeller. Fem av de seks mest verdifulle selskapene i verden har en majoritet av digitale forretningsmodeller og opererer en eller flere digitale plattformer. Det er en...

Magne Solberg, VP Retail, CGI Norway
Magne Solberg

Hvordan lykkes bedre med digital transformasjon?

November 19, 2019 McKinsey har i mange år gjennomført omfattende globale studier over digitalisering i næringslivet. Den undersøkelsen jeg har data fra ble gjennomført januar 2018 med 1793 respondenter på tvers av bransjer og geografier. Den viser at bare 16% av initiativene har...

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg...

Hvordan lykkes med smidig transformasjon?