Mattias Lindvall

Mattias Lindvall

Vice President Consulting Services at CGI

Hybrid skyløsning har sneket seg inn i vår IT-arkitektur og er her for å bli for alle utenom de mest dedikerte skybaserte virksomhetene. Vi kan ikke lukke øynene for at de fleste virksomheter kommer til å ha flere ulike skyleverandører og en blanding av applikasjoner som ligger helt eller delvis på gammel arkitektur. Derfor trenger vi å modernisere, ikke bare IT og applikasjoner, men også prosesser og tjenester.

IT-modernisering har ingen egenverdi, men er helt nødvendig for at virksomheter skal kunne dra nytte av teknologier, som kunstig intelligens og maskinlæring, men også av den endringsevnen som virksomheten får gjennom kapasiteten og skalerbarheten som blir mulig i en serverløs IT-arkitektur.

Velg å se hindringer som muligheter

 1. En godt formulert og implementert hybridskyløsning påskynder forandringsprosessen gjennom å stake ut hvor vi er på vei og hvordan vi kommer dit. Det gir oss en tydelighet overfor medarbeidere og leverandører som muliggjør en effektiv og sikker utnyttelse av hybridskyen.
 2. Sikkerhet i skyen setter fokus på et område som tidvis har blitt forsømt og har stort behov for modernisering. Den delte sikkerhetsmodellen i en hybridsky med flere offentlige skyer stiller store krav til en helhetlig og integrert sikkerhetshåndtering av både sky og tradisjonell IT.
 3. Lover og regler som handler om dataenes suverenitet og integritet setter fokus på hvordan vi forvalter informasjon – en forutsetning for å bli en intelligent virksomhet som har kunden eller innbyggeren i fokus.
 4. Nye, moderne arbeidsmetoder med enestående effektiviseringsgevinster stiller krav om å kunne fatte desentraliserte beslutninger, samtidig som abonnementskostnader risikerer å galoppere i vei. Det gir oss en anledning til å endre måten vi handler og styrer på.
 5. Et miljø med flere skyer i kombinasjon med tradisjonell teknologi gjør at vi vurderer verktøy, prosesser og leverandører på en ny måte. Hvordan vi velger og hva vi velger er under kraftig endringspress, samtidig som barrierene for å bytte senkes. Fremtidens relasjoner bygges derfor på gode leveranser og partnerskap, ikke på kronglete avtalevilkår og komplekse integrasjoner.
 6. Et miljø med flere skyer stiller krav til håndtering av avtaler, fakturering og servicenivåer, som kan endres selv i en avtaleperiode. Riktig oppsett med riktige verktøy og prosesser blir en strategisk fordel ettersom vi hele tiden kan tilpasse oss nye trusler og muligheter, samtidig som vi beholder overblikk og kontroll.
   

Tre steg for å skape en optimal strategi for en hybridsky

En vellykket tilpasning til hverdagen med hybridsky krever et helhetsgrep som omfatter tre steg: evaluering, transformasjon og forvaltning.

 1. Evaluering: Å skape harmoni mellom virksomhetens overordnede mål og utnyttelsen av hybridskyen er viktig og krever engasjement fra øverste hold. Rammeverket for hvordan dette skal styres og utvikles over tid, samt planene for skymigrering, ombygging og erstatning må legges før vi maler oss in i et hjørne, som det kan bli vanskelig og dyrt å komme oss ut av. Å håndtere sikkerhet og kostnader er vanskelig, dyrt og kanskje til og med umulig i etterkant, og å vite hva vi vil ha gir oss som aktør gode muligheter til å få de beste tjenestene til de laveste kostnadene.
   
 2. Transformasjon: Å gå fra et miljø man kontrollerte selv til et miljø med flere leverandører skaper utfordringer. Dette kan føre til at virksomheten vokser ukontrollert eller blir sittende fast i ineffektive prosesser tilpasset en annen virkelighet. Å kontinuerlig evaluere og tilpasse transformasjonen, forretningsprosessene og brukerstøttekulturen blir derfor avgjørende.
   
 3. Forvaltning: Når transformasjonen har blitt tilpasset til den nye hverdagen går virksomheten inn i en aktiv og løpende forvaltning. Et organisert kompetansesenter med riktige verktøy for hybridforvaltning gir den styringen og transparens som er nødvendig for de samlede skymiljøene. Med endrede verktøy og prosesser kan vi dra nytte av leverandørenes evne til innovasjon og nye tjenester.

Disse tre fasene er grunnleggende for å kunne utvikle en optimal forretnings- og hybridskystrategi, og et operativt rammeverk som ikke bare klarer migrasjonen til hybridskyen, men også gir muligheter til å modernisere og transformere virksomheten.

Les mer om skytjenester

Les mer om Cloud Computing og hvordan CGI hjelper kunder i alle faser av sin reise til skyen.

Les mer >

About this author

Mattias Lindvall

Mattias Lindvall

Vice President Consulting Services at CGI

Mattias jobber som avdelingsleder i CGI Malmö & South med ansvar for Business Intelligence, Artificiellt Intelligens, Internet of Things, Virtuell og utvidet virkelighet, samt Hybridskyer og Skyplattformer. Mattias driver kunderelasjonsutvikling i Sverige og Skandinavia, og har ansvar for leveranse- og konsulenttjenester. Mattias kom til ...