(På bildet: Knut Madsbakken, lærer ved Fyrstikkalléen videregående skole (tv.) og Sjur Mysjka i CGI.)

12. mars 2020 besluttet myndighetene at alle skoler måtte stenges inntil videre. Landets lærere måtte utføre undervisning ved hjelp av digitale verktøy fra hjemmekontoret. Nye arbeidsformer ble tatt i bruk, og skolene var helt avhengige av de digitale løsningene for at oppfølging og samarbeid mellom lærer, elev og foresatte skulle fungere på best mulig måte.

– Jeg kom veldig raskt i gang med Teams. Det hadde nok med å gjøre at jeg hadde trent på forhånd, sier Knut Madsbakken, lærer ved Fyrstikkalléen videregående skole. – Overgangene for elevene fra andre plattformer til Teams gikk kjemperaskt. Den store fordelen vi har opplevd med Teams, er at vi nå har samlet all kommunikasjon med elevene på ett sted. Én til én kommunikasjonen i Teams er en av de tingene jeg kommer til å fortsette å bruke, sier Madsbakken.

IT skal være enkelt

CGI er hovedleverandør av IT-plattformen til Osloskolen. Skoleplattform Oslo er et viktig bidrag til kommunens mål om å frigjøre mer tid til pedagogisk utvikling og læring, og å gi større læringsutbytte for elevene. Siden Osloskolene er mange og behovene forskjellige, har det vært viktig med en åpen arkitektur med plass til mye funksjonalitet. CGI har etablert en felles driftsløsning for skolene, med lett tilgjengelig IKT-støtte. Videre har CGI og Utdanningsetaten utviklet brukervennlige portaler og apper, som Skolemelding, for elever, foresatte og lærere. For å styrke satsingen på digitale arbeidsflater i undervisningen, ble Microsoft Teams implementert for Osloskolene høsten 2019.

– Vi har et meget tett og godt samarbeid med Utdanningsetaten, der vi sammen jobber for at IT-løsningene alltid skal fungere og dekke skolens behov. Vi tilrettelegger for informasjonsflyten, og leverer løsninger som er enkle å benytte, sier Sjur Myskja fra CGI.

Microsoft Teams har endret måten Osloskolen jobber på

Da Norge stengte 12. mars, reagerte Utdanningsetaten og CGI raskt. – Først måtte vi finne ut hvilke områder som var kritiske. To områder pekte seg ut; det å gi informasjon til elever og foresatte, og å sørge for at digital undervisning kunne foregå, sier Myskja..

– Vi opprettet virtuelle «war rooms» der vi daglig utvekslet status og ble enige om tiltak. Dette bidro til at utfordringer ble håndtert fortløpende slik at elever og lærere i så liten grad som mulig ble skadelidende. På noen få dager økte antall teams fra 1.500 til 12.000, med til sammen 86.000 brukere. Antall skolemeldinger ble mangedoblet, så det var kritisk å sørge for å trygge alle på at løsningene gjorde jobben, sier han videre.

Fremtidens skole er digital

I fremtiden tror Myskja skolen blir mer og mer digital. Løsningene kommer til å bli enklere for brukerne, men å ivareta sammenhengene i plattformen, vil fortsatt være krevende. Det vil derfor være viktig med leverandører som forstår skole og mestrer å gjøre det komplekse enkelt.

– Det vil bli flere verktøy å velge mellom og utfordringer å ta stilling til, og sikkerhet og personvern vil bli stadig viktigere, sier Myskja.

 


Denne artikkelen er skrevet av Marte Frimand (Mediaplanet) og CGI for et temabilag i Aftenposten om utdanning. Foto: Thomas C A Brevik (CGI)