De energiemarkt is in transitie. Marktdynamieken, zoals de opkomst van duurzame energie, nieuwe en veranderende regelgeving en toenemende eisen en verwachtingen van de klant brengen radicale veranderingen teweeg. Deze nieuwe wereld vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

Tegelijkertijd vertrouwen bedrijven en consumenten steeds meer op de platformeconomie – gedreven door bedrijven als Amazon, Google, Facebook en Uber – om hun persoonlijke, sociale, professionele en politieke behoeften te faciliteren.

In deze nieuwe wereld is het voor traditionele energiebedrijven van cruciaal belang om nieuwe bedrijfsmodellen in te voeren en de voordelen van platforms te benutten om wendbaarheid en schaalvoordelen te creëren. Alleen zo kunnen zij hun toekomst veiligstellen en – vooral in de ‘strijd om de klant’ – veerkracht tonen aan platformaanbieders.

In deze white paper wordt onderzocht hoe platforms voor de detailhandel, energiebedrijven kunnen helpen deze veranderende industrie-, markt- en reguleringsdynamiek effectief te beheren. De blauwdruk voorziet in platforms die de huidige lokale of binnenlandse nutsbedrijven overstijgen, vraag en aanbod op het gebied van energie bemiddelen, deuren openen naar een breder portfolio van innovatieve energieproducten en -diensten en gunstige verdienmodellen voor meerdere klantgroepen tot stand brengen.

Download deze white paper om meer te weten te komen over CGI’s blauwdruk voor een Energy Retail Platform.