Jaarlijks ontmoeten CGI-leiders over de hele wereld elkaar persoonlijk met bedrijfs- en IT-managers om hun perspectieven te verzamelen over de trends die hun ondernemingen beïnvloeden, waaronder zakelijke en IT-prioriteiten, IT-uitgaven, budgetten en investeringsplannen. In 2020 hebben we persoonlijke interviews gehouden met 97 leidinggevenden van klanten in de elektriciteits-, water- en afvalbeheer- en downstream-gassector, die aangeven dat er meer aandacht is voor nieuwe markten. Er werden interviews afgenomen voor en na de pandemieverklaring door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020, die unieke inzichten gaven in veranderende prioriteiten. Hieronder, en in de pdf, geven we een korte samenvatting van enkele van deze inzichten.

Nieuwe marktmechanismen zijn toptrend

Nieuwe marktmechanismen en de bijbehorende regelgeving worden de meest impactvolle trend voor nutsbedrijven, nog voor de behoefte aan digitalisering voor klanten en groei.

Andere toptrends, zoals cyberbeveiliging, het optimaliseren van operationele kosten en activa en veranderende bedrijfsmodellen voor gedistribueerde energiebronnen blijven consistent met 2019.

2020 toptrends op impact

  1. Zorgen voor naleving van de regelgeving en voorbereiden op nieuwe marktmechanismen
  2. Worden van digitale organisaties om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en te groeien 
  3. Beschermen door middel van cyberbeveiliging 
  4. Optimaliseren van operationele kosten en activa 
  5. Bedrijfsmodellen wijzigen om de gedistribueerde energiebronnen aan te pakken

 

Post pandemie trends laten een toename zien van cybersecurity

Bij het vergelijken van interviews voor en na de pandemieverklaring door de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, neemt cybersecurity toe als een trend in impact (+ 19%) terwijl veranderende bedrijfsmodellen voor gedistribueerde energie afnemen (-41%).

Resultaten van digitale strategieën kunnen beter

Dit jaar meldt 90% van de leidinggevenden van nutsbedrijven dat ze een of andere vorm van een digitale strategie hebben geïmplementeerd (tegen 92% in 2019), en 10% produceert resultaten van die strategieën. Bovendien geeft 43% aan een bedrijfsbrede strategie te hebben, maar slechts 18% geeft aan een bedrijfsstrategie te hebben die zich uitstrekt tot hun externe ecosysteem.

Weinigen nutsbedrijven hebben zeer agile bedrijfsmodellen voor digitalisering

Slechts 12% zegt dat hun bedrijfsmodel zeer agile is als het gaat om het aanpakken van digitalisering (score 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10, met 10 het hoogste), hetzelfde percentage als in 2019.

De belangstelling voor substantiële managed services neemt toe

Dit jaar hebben we leidinggevenden van nutsbedrijven gevraagd waarom ze managed services gebruiken en hoe ze van plan zijn deze te gaan gebruiken. De belangrijkste redenen zijn kostenbesparing en controle houden. Als de antwoorden van jaar tot jaar worden vergeleken, is er een lichte stijging in 2020.

% dat van plan is om binnen drie jaar substantiële managed services te gebruiken
45% 2020
37% 2019

Benchmarking van de tevredenheid van klanten over hun eigen IT-organisatie

Utilities IT satisfaction chart 2020

(Scores van 1 tot 10, met 10 meest tevreden, met 3 van de 10 beschikbare attributen)

Voor het derde jaar beoordeelden de geïnterviewde business- en IT-managers hun tevredenheid over hun eigen IT-organisatie op basis van de 10 belangrijkste kenmerken van een IT-organisatie van wereldklasse. Voor de meeste kenmerken rapporteren bedrijfsleiders een lagere tevredenheid over hun interne IT in vergelijking met IT-leiders.

Lees meer over CGI in Utilities.

Praat met een CGI-expert

Neem contact met ons op als u een van onze branchedeskundigen wilt raadplegen voor meer informatie over klantinzichten en de perspectieven van CGI op zakelijke en technologische trends.