Financiële instellingen ondervinden in toenemende mate druk om te voldoen aan de eisen vanuit wet- en regelgeving, ter voorkoming van boetes en sancties. Aan de andere kant hebben klanten toenemende verwachtingen om op elk moment, op iedere locatie en op ieder beschikbare device een transactie uit te voeren. Dit vraagt om intensieve veiligheidsmaatregelen tegen beheersbare kosten, zonder onderbreking van de service aan klanten.  De uitdaging is om via een optimale combinatie van mensen, processen en technologie te komen tot de meest effectieve oplossingen voor Know Your Customer (KYC), Anti Money Laudering (AML) en terrorismebestrijding.

Met de benadering in deze whitepaper helpt CGI om via een optimale mix van mensen en middelen te komen tot een reductie van risico’s en kosten en behoud van klanttevredenheid.