Optimaliseren van prijs en product

Hoewel de verzekeringsmarkt voorzichtige sporen van herstel vertoont, verkeren verzekeraars nog altijd in zwaar weer. De afname van portefeuilles en de toenemende druk op tarieven zorgen voor lagere premieopbrengsten. Daarnaast betekent de waardevermindering van bezittingen een afname van rente-inkomsten, waardoor verzekeraars hun verdiensten ook aan die kant zien teruglopen.

Verzekeraars willen hun inkomstenbronnen nieuw leven inblazen. De focus ligt hierbij op het behouden van bestaande- en aantrekken van nieuwe klanten. Immers, de verzekeringspremies zijn de belangrijkste inkomstenbron voor verzekeraars. Optimized Rating is een concept waarmee een verzekeraar de prijsstelling van zijn producten kan optimaliseren. Dit optimum heeft niet alleen betrekking op de prijs, maar ook op het proces waarmee die prijs tot stand komt. Door het toepassen van een aantal principes kan een verzekeraar meer rendement op zijn portefeuille halen en zich daardoor een betere marktpositie verwerven.

Optimized Rating brengt een aantal ontwikkelingen samen in één concept. Deze white paper geeft een uiteenzetting van het concept en de verschillende onderdelen ervan.