Verregaande digitalisering van personenvervoer en logistiek is essentieel om onze toekomstige mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Eén van de initiatieven is CGI’s ‘Sensor to Service’ concept. Dit concept speelt in op het gegeven dat alles wat we doen ergens wordt gemeten. Onze mobiele telefoons registreren waar we zijn. Voertuigen worden gevolgd. Containers en pakketten zijn real-time traceerbaar. Zelfs onze snelwegen produceren data. Al deze data kunnen we combineren en bijvoorbeeld verrijken met andere informatiebronnen, zoals informatie over het weer. Met onder andere advanced analytics en artificial intelligence kunnen we slimme verbanden leggen en voorspellingen maken. Hiermee kunnen we nieuwe mobiliteitsdiensten aanbieden, de logistiek verder verbeteren en ons mobiliteitsgedrag beïnvloeden.