De verzekeringsmarkt verandert snel en zal in de toekomst nog veel sneller veranderen. Risk based pricing, UBI (Usage Based Insurance, verzekering op basis van gebruik), BBI (Behavioral Based Insurance, verzekering op basis van gedrag) en big data analytics hebben allemaal direct impact op de actuariële formules achter de premiestelling. Dit vraagt om grote flexibiliteit in de premiestelling en dus flexibiliteit in de rating engine. In deze video ziet u hoe CGI u hierbij helpt met haar oplossing Ratabase.