Rotterdam, 24 August 2022

Spoorbeheerder ProRail heeft CGI (NYSE:GIB) (TSX: GIB.A) geselecteerd als één van de vier partners voor de ontwikkeling en het beheer van hun maatwerksoftware. Het betreft een 10-jarige raamovereenkomst ter waarde van totaal €400 miljoen. De samenwerking tussen ProRail en CGI, die voortbouwt op een 16-jarige relatie, is erop gericht de kwaliteit en snelheid van de softwareontwikkeling en het softwarebeheer van ProRail verder te verhogen.

Lees het SpoorPro artikel: Grote IT-bedrijven werken samen vóór en met ProRail

Als een van de strategische partners zal CGI verantwoordelijk worden voor de agile ontwikkeling en het beheer van toepassingen op basis van de SAFe-methodologie op het gebied van Adaptie, Testen en Opleiding. Een bedrijfs- en veiligheidskritische omgeving, cruciaal voor de dagelijkse besturing en bijsturing van de treinenloop. De overeenkomst omvat tevens de implementatie van innovatieve concepten die een directe impact hebben op de versnelling en kwaliteit van softwareontwikkeling. Dit leidt tot frequentere implementaties, minder verstoringen en een hogere klanttevredenheid.

Arjen Boersma, CIO bij ProRail, zegt: “Wij maken de groeiende behoefte aan duurzame mobiliteit in Nederland mogelijk, samen met onze partners. Dat betekent 30% meer reizigers en 50% meer goederen per trein in de komende jaren. Digitalisering en datagedreven werken spelen daarin een belangrijke rol. Wij kijken uit naar de voortzetting van de jarenlange samenwerking. CGI heeft ook de afgelopen jaren bewezen een goede en betrouwbare partner te zijn. Met CGI als één van onze IT-partners hebben we er ook het volste vertrouwen in dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstellingen voor de toekomst.”

"Wij kijken uit naar de voortzetting van de jarenlange samenwerking. CGI heeft ook de afgelopen jaren bewezen een goede en betrouwbare partner te zijn" - Arjen Boersma, CIO ProRail

Dirk de Groot, President, Northwest and Central-East Europe bij CGI, voegt toe: "Wij zijn al sinds 2006 betrokken bij bedrijfskritische IT-projecten van ProRail en zijn er trots op dat onze samenwerking in de loop der jaren intensiever is geworden. De voortzetting van onze samenwerking voor de komende jaren laat zien dat ProRail veel vertrouwen heeft in onze dienstverlening. Vanuit ons Rail Delivery Centre werken wij samen met ProRail en haar andere partners aan de verdere modernisering van het spoor en de transformatie naar data-gedreven werken van de spoorbranche. De positie die ProRail inneemt bij het oplossen van het maatschappelijk relevante  mobiliteitsvraagstuk maakt het werk extra interessant voor onze medewerkers."

Over ProRail
ProRail is als spoorwegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing, de uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegnet. ProRail verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelt al het treinverkeer (1,4 miljoen ritten per werkdag) en bouwt en beheert stations. Dit doet ProRail met aandacht voor de samenleving én met oog voor toekomst. Zo verbindt ProRail mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. En maakt aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk en zorgt dat het op en om het spoor veilig is.

Voor nadere informatie:
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:

Freja Bellinga
Externe communicatie en PR
T: 020 571 3777
E:
freja.bellinga@cgi.com