Rotterdam, 13 August 2013

Burgernet heeft het contract met CGI, de zakelijke en technologische dienstverlener, verlengd voor de komende vijftien maanden. Met de verlenging van het contract blijft CGI verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van missiekritische applicaties voor Burgernet.

Burgernet verlengt contract met CGI

CGI was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Burgernet en is verantwoordelijk voor onder meer applicatiebeheer en -ontwikkeling, het op afstand beheren van de ICT-infrastructuur en het leveren van SMS en telefoondiensten via een externe partij. Daarnaast zorgt CGI voor vernieuwing van de technische infrastructuur, wordt er een nieuwe website opgezet en wordt de applicatie uitgebreid met een rapportagefunctionaliteit om de ‘heterdaadkracht’ te meten.

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of een vermist persoon, ontvangen burgernetdeelnemers in de buurt een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Deelnemers die reageren worden direct doorgeschakeld naar de meldkamercentralist die de opsporing coördineert. Naar aanleiding van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Na afloop ontvangen alle deelnemers een bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Over Burgernet
Met Burgernet werken gemeenten, burgers en politie samen aan bijvoorbeeld het direct opsporen van vermiste of verdachte personen. In 2008 en 2009 werd in negen Nederlandse gemeenten verdeeld over vijf politieregio’s succesvol proefgedraaid met Burgernet. Op basis van deze positieve bevindingen besloot het kabinet om Burgernet landelijk uit te rollen. Burgernet heeft inmiddels meer dan een miljoen deelnemers in bijna alle gemeenten in Nederland en groeit nog steeds.