Space, Maritime, Defence and Intelligence

Resource center

De kans dat jij net als Wubbo Ockels en André Kuipers de ruimte in gaat, is klein. Maar hoogopgeleide jonge professionals kunnen wel degelijk carrière maken in de snelgroeiende Nederlandse ruimtevaartsector. Bas van der Hoeven, VP Space bij CGI bevestigt...

In een interview met het Netherlands Space Office vertelt Alexandra Zevenbergen als PRS-specialist over nut en noodzaak van Galileo’s beveiligde navigatiesignaal.

Galileo PRS is het beveiligde Europese satellietsignaal dat mogelijkheden biedt voor ons land als het gaat om veilige positie- en tijdsbepaling. Om de toepassing van dit signaal te demonstreren, organiseerde CGI samen met het NSO (Netherlands Space Office) en het...

ESA heeft VSL en CGI opdracht gegeven te testen of de gecoördineerde wereldtijd van atoomklokken kan worden gedistribueerd via een glasvezelverbinding tot op nanoseconden.