Benefits through true customer engagement

Klantgericht incasseren. Hierbij worden betalingsachterstanden acceptabel, passend en realistisch opgelost. Uit onderzoek onder 22 retail banken blijkt dat minder dan de helft de vereiste bekwaamheden in huis heeft om daadwerkelijk klantgericht te incasseren. De vereiste vaardigheden en competenties worden uitgebreid besproken.

De belangrijkste zijn:

  1. ondersteuning van beslissingen op basis van klant data en voorspellingsmodellen;
  2. gericht maatwerk voor adequate incasso behandelplannen;
  3. en een consistente klant ervaring.

De resultaten van dit onderzoek, inclusief aanbevelingen, heeft CGI gepubliceerd in deze whitepaper.