Jarno Giling is één van de product owners en solution architecten van de CGI AgileDX solution suite. CGI AgileDX is een configureerbare en schaalbare processing engine en dataplatform waarmee procesmodellen, dataregisters en data uitwisseling geïntegreerd worden middels een configurabele omgeving.

Jarno is sinds 2000 werkzaam bij CGI en heeft diverse rollen vervult zoals business architect, solution architect, designer, maar ook de rol van project manager is hem niet vreemd. Het merendeel van zijn ervaring ligt in de energiemarkt en met name op het gebied van centrale marktfacilitering in o.a. Nederland, Denemarken, Finland en Polen.

De analytische en creatieve vaardigheden van Jarno komen het beste tot zijn recht in grote en complexe development en implementatie projecten. Hij excelleert in het verkrijgen van oplossingen voor functionele en technische uitdagingen, zowel op high-level als op zeer gedetailleerd niveau hetgeen bijdraagt aan de succesvolle voltooiing van projecten. Jarno heeft een bachelor informatica.