Gustaf Brännström

Gustaf Brännström

Senior Business Consultant

View the English version here 

Twee belangrijke acties voor retailers n.a.v. EU Commission Sustainable Product Initiative

Hoe zit het met de toekomst voor uw onderneming? Adoptie van een agile mindset en nadruk op veranderbereidheid is één manier. Met wat er allemaal op ons afkomt, is er een grote uitdaging die onze komende decennia zal vormen. Dit betreft hoe we duurzaamheid aanpakken, met name de milieuaspecten om de wereldwijde stijgende temperatuur onder de +1,5°C te houden en tegen 2050 netto nul CO2-uitstoot te realiseren. Het is ook belangrijk om te beseffen dat duurzaamheid een breder thema is en soms moeilijk te concretiseren. In overeenstemming met UN 17 Goals on Sustainable Development bevat het economische, sociale en ecologische aspecten van ons gemeenschappelijke streven naar een duurzame wereld.

In het afgelopen decennium hebben we veel verschillende initiatieven gezien op dit gebied en het wordt steeds duidelijker dat de transformatie versnelt. Dat blijkt ook uit onze jaarlijkse strategische klantinterviews: zowel zakelijke als IT-leiders en vooral degenen die vooroplopen in het realiseren van resultaten van hun digitale transformatie vertellen ons dat duurzaamheid is gestegen. Het is een van de hoogste prioriteiten op de agenda van hun organisatie geworden. Dit is een trend die we zien groeien in bedrijfssegmenten, waar leiders in Europa aangeven dat duurzaamheid hoger is in vergelijking met andere regio's. Specifiek: 57% van de Retail executives en 69% van de Consumer Goods executives die we spraken voor de VOC 2021, stelt dat ecologische duurzaamheid van cruciaal belang is voor hun organisaties om toekomstige waarde voor hun klanten te creëren. De reden waarom Europese leiders duurzaamheid hoger rangschikken in vergelijking met andere regio's, kan te wijten zijn aan de toegenomen inspanningen van de EU in wetgeving en een hogere mate van klantbewustzijn- en kennis.

Take Away 1: Blijf op de hoogte van wetswijzigingen

Op 30 maart 2022 heeft de EU commissie een geactualiseerd voorstel over ecologische duurzaamheid aangenomen via haar circulaire economiepakket. Dit pakket bevat het Sustainable Products Initiative (SPI), waarin belangrijke aspecten van uitgebreidere regelgeving over ecologisch ontwerp van producten, evenals een inleiding tot een digitaal productpaspoort (DPP).

Hoewel er tegenwoordig regels zijn voor het ontwerp van sommige producten, omvat dit initiatief een breder scala aan producten, zoals textiel, meubels, verf en andere op de detailhandel gerichte producten. Deze regels hebben betrekking op productspecifieke vereisten over hoe ontwerpen duurzaam, herbruikbaar, opwaardeerbaar en herstelbaar moeten zijn, allemaal om te streven naar een lange levensduur van producten en circulariteit te bevorderen. In combinatie met het Ecodesign omvat het voorstel de goedkeuring van een digitaal productpaspoort (DPP), waardoor productgerelateerde informatie transparant door de volledige waardeketen van toeleveringsketens, autoriteiten en eindgebruikers. Deze toegankelijke informatie-uitwisseling stelt de eindgebruiker niet alleen in staat om de mate van duurzaamheid van het product gemakkelijker te beoordelen, maar verhoogt ook de efficiëntie van de herstelbaarheid en herbruikbaarheid van producten.

De belangrijkste doelstellingen achter het initiatief zijn om lineaire bedrijfsmodellen te transformeren naar circulair en om duurzame producten de nieuwe norm te maken binnen de EU.

Take Away 2: Leer van initiatieven in verschillende industrieën om de verandering door te voeren...

Alle ondernemingen worden op de een of andere manier beïnvloed door nieuwe regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Zij worden gedwongen hun manier van zakendoen te veranderen. Dit geldt met name voor de detailhandel- en consumentengoederenindustrie, die enorm heeft geprofiteerd van de algemene overconsumptie in de wereld. Dit creëert prikkels voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om in de toekomst relevant te blijven. Om strategieën op het gebied van duurzaamheid succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat deze in een langer termijn perspectief worden geplaatst, waarbij samenwerking en transparantie tussen belanghebbenden in de hele waardeketen is geborgd.

“De transformatie om van een diepgeworteld lineair model naar een circulair model te gaan, kost tijd, inspanning, kennis en investeringen.”

Meer bedrijven beginnen de kostenvoordelen van circulaire modellen te zien

De adoptie van terugnameregelingen en circulaire modellen binnen de retail is er nu al. Het denimmerk van Nudie Jeans Co heeft veel van hun succes gerealiseerd op basis van een circulair model met kostenloze levenslange reparaties van hun product en kortingen op een inruilregeling van kleding. Hoewel dit circulaire model lokale beperkingen heeft voor de fysieke winkel van het merk, komen dergelijke initiatieven steeds vaker voor. Over het algemeen worden ze op kleinere schaal uitgevoerd naast de grotere lineaire bedrijfsvoering. Uitdagingen zijn hoe het circulaire model het "nieuwe normaal" kan worden en hoe deze alle duurzame aspecten van ecologisch, sociaal en economisch gunstig te maken. Nu de prijzen van grondstoffen gestaag stijgen en de processen van hergebruik van materialen efficiënter worden, beginnen bedrijven de kostenvoordelen van circulaire modellen te zien.

Bedrijven zijn op zoek naar best passende nieuwe digitale tools om aan nieuwe vereisten te voldoen.

In lijn met de nieuwe regelgeving voor het Digital Product Passport en de toegenomen vraag van consumenten naar transparantie, is de behoefte aan betrouwbare en veilige digitale oplossingen overduidelijk. Er bestaan al meerdere initiatieven om de transparantie en de duurzame impact van consumenten te vergroten en er komen er steeds meer. Zo lanceerde Rabobank onlangs hun Carbon Insights, waarmee klanten hun CO2-uitstoot gerelateerd aan hun aankopen kunnen volgen. Op deze manier willen ze consumenten in staat stellen hun aankooppatroon te veranderen en milieuvriendelijker te worden. Met dit initiatief en vergelijkbare andere initiatieven is er een duidelijk behoefte en uitdaging bij het verkrijgen van de juiste gegevens over de werkelijke emissies. Tegenwoordig zijn veel van de emissieberekeningen vooral schattingen omdat het moeilijk is om de gegevens in de hele waardeketen te verzamelen, te delen en te valideren. Het aspect van ongelijksoortige gegevens kan worden verbeterd door een reeks normen die door de industrie en autoriteiten gezamenlijk zijn vastgesteld. Voor nieuwe normen zullen er verplichte rapportageverplichtingen komen. Om de rapportageactiviteiten efficiënter te maken, zullen nieuwe digitale hulpmiddelen hierop moeten worden afgestemd om aan de vereiste inzichten te voldoen.

Samenvatting

Dus wat is jouw volgende stap? Wanneer verbeterde regelgevingskaders worden aangenomen, de wereldwijde prijzen voor natuurlijke hulpbronnen blijven stijgen en de vraag van de klant verandert, is het voor elke organisatie hét moment om hun duurzame inspanningen en circulaire transformatie te versnellen.

Om deze reis te beginnen, raden we aan om te concentreren op het afstemmen van strategie en bewustzijn op het onderwerp. Ten tweede, het bouwen van een digitale infrastructuur die verbeterde rapportage en metingen mogelijk maakt. Automatiseer tenslotte processen en bereik door data-verzamelingen voor nieuwe duurzame zakelijke kansen en circulaire modellen. Voel je vrij mij te benaderen dit verder te bespreken!

In deze transities zijn we als CGI een zeer capabele en ervaren partner in zowel digitale transformatie als hoe organisaties innovatieve strategische afstemming kunnen ontwikkelen door middel van design thinking. Met het beste van CGI en onze eigen ervaring op het gebied van duurzaamheid.

Over de auteur

Gustaf Brännström

Gustaf Brännström

Senior Business Consultant

Gustaf trad in april 2022 in dienst bij CGI en is momenteel als Senior Business Consultant actief in Retail met specialisatie in Supply chain, Sustainability en Business Intelligence. Met een achtergrond als Global Supply Chain Manager voor een toonaangevend en bekend duurzaam modemerk, heeft Gustaf ...