Huibert Alblas werkt sinds 2020 voor CGI. Hij is na zijn studie Business & IT begonnen bij CGI's iAMLAB, waar hij invulling geeft aan verschillende rollen, zoals Scrum Master, programmeur en Linked Data modelleur. Sinds een jaar legt Huibert zich toe op het uitdiepen van zijn specialisatie op het gebied van data-uitwisseling tussen ketenpartijen in de Logistiek.

CGI’s iAMLAB (infra and asset management lab) is een omgeving waarin met een multidisciplinair team wordt geëxperimenteerd en geïnnoveerd. De hoofdonderwerpen van het iAMLAB zijn channels, data driven en sensoring. Huibert is als data modelleur met name bezig met het data driven thema. Hierbij worden organisaties ondersteund met het benutten en delen van data middels het ontsluiten hiervan in Linked Data.

De sterke analytische vaardigheden van Huibert maken het dat geen technische data uitdaging te ver gaat. Hij is in staat ook politiek gevoelige thema's, die altijd rond datadeling aanwezig zijn, goed te navigeren. Met zijn logistieke domeinkennis weet hij de directe aansluiting te vinden met de uitdaging van de klant.