Over het fenomeen digital twin wordt wel eens te simpel gedacht. Er zit meer achter dit digitale hulpmiddel dan je op eerste gezicht zou denken. De term digital twin is misschien zelfs een beetje misleidend, omdat het niet een op zichzelf staande digitale kopie is van een voertuig of een 3D-simulatie van een omgeving is.

Een digital twin is in feite het product van een datafundament dat we met elkaar in Nederland hebben aangelegd en beschikbaar is. Een digital twin verhoudt zich volgens Thijs Jan Noomen, Vice President Consulting Services – Public Transport bij CGI, tot dat datafundament zoals een nieuwe computer dat doet tot een netwerk. Er is dan ook niet één soort digital twin. Deze variëren van een digitale trein tot aan een volledige simulatie door de tijd heen van een bepaalde busverbinding.

Vanwege die variatie is het wat Vice President Consulting Expert – Data Analytics Henk Van Haaster betreft van belang dat data op een eenduidige manier geïnterpreteerd wordt en je er binnen een bepaald domein dezelfde betekenis aan geeft.

Goedkope rekenkracht maakt digital twin als hulpmiddel mogelijk

Waarom dat van belang is, illustreert Van Haaster aan het voorbeeld van een incident op het spoor “In een controlekamer hangen vele schermen, men noteert van alles op kladblokjes en per telefoon worden allerlei betrokkenen ingeschakeld. Maar waar kijk je precies naar en waar stuur je de operatie op? Er is op zo’n moment letterlijk en figuurlijk geen helder en eenduidig beeld, op basis waarvan je vervolgens de dialoog kan starten over de scenario’s die nodig zijn om het probleem op te lossen.”

De oplossing kan dan zijn om al het benodigde samen te brengen in een datalaag, dat je afspraken maakt over de ‘taal’ die je dan spreekt en welke marktstandaarden je hanteert. Daar bouw je vervolgens een model op. Door de verschillende partijen daar op in te stekkeren, creëer je dat eenduidige beeld.

Samenvattend zegt Noomen dat een digital twin in feite een hulpmiddel is die door de toename van goedkope rekenkracht tegenwoordig technisch mogelijk is en daardoor in een stroomversnelling is geraakt. Bedrijven omarmen het ook steeds meer, zegt hij. “Als je vroeger iets wilde dat ook maar in de buurt komt bij wat nu mogelijk is, moest eerst het serverpark opgewaardeerd of uitgebreid worden. Dat was tijdrovend en ingewikkeld. Tegenwoordig heb je cloudproviders die bepaalde functionaliteiten via de cloud aanbieden. Zie het als een soort democratisering van dergelijke zaken”.

‘Om wendbaar te zijn heb je een actueel en rijk databeeld nodig’

Het gebruik van digital twins zal dan ook in een stroomversnelling komen, zeggen Noomen en Van Haaster. Dat zie je nu al aftekenen met de versoepeling van de coronaregels en wat dat betekent voor het opschalen van het OV. Hoe ga je van een situatie waarin nauwelijks iemand nog in de trein zat naar het opnieuw vervoeren van grote aantallen forenzen?

“De planning van een dienstregeling tijdens opschalen zou vroeger zomaar een jaar hebben gekost en de voorbereiding op het vervallen van het thuiswerkadvies zou daarom in de oude situatie al maanden geleden in gang gezet moeten zijn”, legt Noomen uit. “Je wilt eigenlijk zo wendbaar mogelijk zijn en op dagbasis kunnen veranderen. Om wendbaar te zijn heb je een actueel en rijk databeeld nodig”.

Digital Twins - iAMLAB
Figuur 1: Digital Twin van de Utrechtse wijk Oudwijk

Met databronnen door de tijd reizen

De spoorsector gerelateerde digital twin-projecten waar CGI zich mee bezighoudt zijn onder meer de Virtuele trein, een project dat al een aantal jaar aan de gang is en steeds verder wordt uitgebreid. Daarnaast heeft CGI een zogeheten Demonstrator-tool waarmee CGI voor bedrijven bepaalde zaken kan visualiseren. Ook hiervoor geldt dat je daarvoor niet meer maanden lang hoeft te bouwen aan een 3D-model maar dat de simulatie binnen enkele dagen tot de eerste concrete resultaten leidt.

“Er is nu zoveel data beschikbaar dat we dat soort zaken vrij makkelijk en voordelig kunnen maken. Bedrijven merken nu ook dat er tegenwoordig van alles mogelijk is, alleen moeten ze dan wel zorgen voor een degelijke architectuur, platform en semantisch model waar wij dan op ‘inprikken’”, aldus Noomen.

Een partij die van de Demonstrator gebruikt maakt, is Groningen Bereikbaar. Daar loopt onderzoek naar de busverbinding met Groningen Zuidhorn. Veel reizigers liepen de aansluiting op de trein mis en een data-analyse moest uitwijzen waar dat misging. Door databronnen als verkeerslichten en verkeersintensiteit toe te voegen, kun je als het ware door de tijd reizen om te zien hoe deze factoren van invloed zijn geweest. Zo kun je, afhankelijk van de zogeheten use case, databronnen bij elkaar halen die je meer inzicht verschaffen.

Herkennen, verkennen en experimenteren

Volgens Noomen en Van Haaster realiseren veel bedrijven in de OV-sector zich dat juist op dit punt relatief makkelijk geoptimaliseerd kan worden. Doormiddel van het innovatieve iAMLAB willen wij bedrijven bewust maken van de vele mogelijkheden van digital twins.

“Het iAMLAB is er voor het herkennen, verkennen en experimenteren”, legt Van Haaster uit. “We kijken wat er technisch kan, maar ook wat dat betekent voor de medewerkers van die organisatie. Belangrijk daarbij is dat niet iedereen met z’n eigen standaard werkt of het net allemaal even anders wil doen, want dan kom je nooit tot een eenduidige oplossing. Je moet je vanuit de bedrijfscultuur conformeren aan een standaard zodat je maximale synergie kunt behalen.”

Zodra een klant de volgende stap neemt bestaat de samenwerking uit integreren, operationaliseren en onderhouden. “Dan zetten we tevens multidisciplinaire teams in, bestaande uit medewerkers uit beide organisaties voor optimale kennisuitwisseling”.

Wat dat voor de reiziger betekent, zal afhangen van de manier waarop de digital twin is ingezet en waarvoor. “Bepaalde zaken zullen ogenschijnlijk hetzelfde blijven, maar worden achter de schermen helemaal anders aangestuurd. Wat wel duidelijk is, is dat reizigers dankzij digital twins veel meer persoonlijk reisadvies zullen krijgen. Dan kun je bijvoorbeeld het advies krijgen een trein later te nemen, omdat dan de kans op een zitplaats groter is, zoals nu al gebeurt in de NS-app”, aldus Noomen, die toevoegt dat het OV wellicht veel meer het karakter van bijvoorbeeld de taxi-app Uber zal krijgen. “Niet de taxicentrale bellen en wachten, maar in de app kijken, klikken en bestellen.”

Dit artikel verscheen eerder op SpoorPro - auteur: Nick Augusteijn