Royal Flora Holland is een coöperatie van kwekers van planten en bloemen. De coöperatie vormt de grootste marktplaats voor sierteelt voor een van de belangrijkste exportsectoren in Nederland. RFH brengt via haar digitale platform vraag en aanbod bij elkaar om toe te werken naar optimale prijzen tegen minimale kosten. Om dit mogelijk te maken biedt zij een scala aan bestel-, betaal- en bezorgdiensten. Op deze manier creëert RFH een solide basis waarop haar telers en kopers hun bedrijf kunnen bouwen en samen kunnen werken aan duurzaam succes in de wereldwijde sierteeltmarkt.

Uitdagingen voor klanten

Kwekers en inkopers zijn van nature op zoek naar de meest efficiënte manier om aan de vraag naar sierplanten of bloemen te voldoen. Ze doen steeds vaker rechtstreeks zaken. Dat zet onze doelstelling van 'optimale prijsstelling tegen minimale kosten' onder druk.
Het is ook overduidelijk dat de markt aan het veranderen is. Verschillen tussen kwekers en afnemers nemen toe, de rol van retail wordt groter en er ontstaan nieuwe internationale markten.
Bovendien moet alles sneller, verser en duurzamer. Met de mogelijkheden die digitalisering biedt, kunnen we op deze ontwikkelingen inspelen.

Deze case study maakt onderdeel uit van het CGI whitepaper “Time to reinvent your future”. Het whitepaper introduceert het CGI Transportation & Logistics Digitalization Framework en laat de zes elementen zien die uw organisatie helpen om vanuit het nu de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. Download het whitepaper hier.

CGI-oplossing

Een CGI-team werkt zij aan zij met een interne afdeling (Transformation and continuous improvement) om een Operational Excellence Framework te ontwikkelen en te implementeren om de RFH organisatie en teams continu te laten verbeteren om aan de (huidige en veranderende) verwachtingen/behoeften van telers en kopers te voldoen.

Dit raamwerk biedt managers training, richtlijnen, methoden en standaarden op vijf gebieden: strategie, management, organisatie, proces en mensen gebaseerd op de Lean-filosofie en Agile manier van werken.

Het CGI-team biedt tevens advies en experts in het ontwikkelen van de digitale transformatie van de marktplaats en de bestel-, betaal- en leveringsdiensten.

Geleverde voordelen en resultaten

De volgende 3 concrete voordelen en resultaten zijn behaald:

  • Verbeterde interactie tussen de verschillende locaties en ondersteunende teams.
  • Beter in controle over de prestaties van de bezorgdiensten en in staat zich sneller aan te passen aan veranderende situaties (zoals COVID19) en risico's te elimineren
  • Meer standaardisatie in bedrijfsprocessen resulterend in een betere performance en het maken van stappen in digitale transformatie.