Chris Seelig

Chris Seelig

Director Consulting Services Retail

Hoewel retailers hun transformatie-inspanningen intensiveren, lieten ook de 2020 CGI Client Global Insights zien dat de resultaten er nog niet snel genoeg zijn. Ongeveer iedereen heeft een of andere vorm van een digitale strategie, maar slechts 15% behaalt daadwerkelijk de beoogde resultaten. Afhankelijk van hun ambitie en digitale volwassenheid geven retailers prioriteit aan de meest relevante investeringen om te overleven en te blijven digitaliseren.

Uit verschillende onderzoeken en publicaties blijkt dat winkeliers verlies lijden in klanten, omzet en marktaandeel juist vanwege gebrek aan capaciteit en kwaliteit om te kapitaliseren op de kansen van digitalisering. Maar, de inzet van technologie is zeker niet de enige en belangrijkste uitdaging! Recent heeft een van onze afstudeerders dit verder uitgezocht en op rij gezet. Op basis van de laatste inzichten uit een aantal bestaande studies, in gesprek met een aantal retailexperts, om concreet een aantal inzichten te vinden hoe je met je organisatie dan het best om de belangrijkste hindernissen kunt heen bewegen. Dat begint bij het delen van het belangrijkste inzicht, namelijk: wat de belangrijkste struikelblokken zijn, hoe je die het beste voor je organisatie kunt prioriteren en adresseren in de route door de digitale jungle van vandaag.

De organisatie zelf als belangrijkste barrière

Organisaties die zich niet tijdig weten aan te passen aan het digitale speelveld verliezen aan concurrentievermogen en verdwijnen mogelijk zelfs in de toekomst. De transformatie en veranderingen zelf gaat daarbij concreet over de manier waarop organisaties klantgericht waarde kunnen blijven leveren door gebruik te maken van digitale technologieën. Dit leidt vaak tot nieuwe organisatorische processen, waarin structurele veranderingen zijn vereist in de organisatiestructuur, processen en vaardigheden.

Dit vraagt om leiderschap met focus op een meer digitale cultuur en mindset gericht op verandering en het vergroten van de eigen wendbaarheid en flexibiliteit. Technologie is hierin uiteindelijk meer ondersteunend, maar daarmee niet minder belangrijk om zelf en of samen met gespecialiseerde partners invulling aan te geven.

Dit onderzoek maakte de belangrijkste knelpunten op rij inzichtelijk en biedt daarmee houvast voor verdere verdieping in succesvolle digitalisering, ambitie en focus voor de komende periode. Maar wellicht ook waar nog sneller resultaat te bereiken door juist kleinere stappen, zelf en of met gespecialiseerde partners – als CGI. Of omdat het even niet anders meer kan… Door de pandemie ontstond de behoefte aan creatieve alternatieven om winkelvoorraad toch te verkopen. Dit heeft een enorme boost gegeven zowel aan de kant van de klant als die van de retailer en partners om de digitalisering te versnellen. Daarbij is naar mijn mening de agile manier ofwel “in kleine stapjes” niet meer zozeer een IT ontwikkelmethode, maar doorontwikkeld naar een manier van werken waarbij business en IT gezamenlijk nog sneller en relevanter waarde kunnen toevoegen aan de klantbeleving. De uitkomsten van het onderzoeken zijn voor mij persoonlijk, ons team en klanten van meerwaarde. Het onderzoek heeft een verdere bijdrage geleverd aan de bewustwording en erkenning van de belangrijkste uitdagingen en het vinden van de beste route voor duurzame verandering. Daarnaast is het ook een goede praatplaat om simpelweg het taboe rond mogelijk een of meer onderwerpen eens te doorbreken en het gesprek te starten.

Kortom, het resultaat van dit onderzoek mag er zijn. Kijk hier voor het overzicht van de belangrijkste uitkomsten op basis van eerder gepubliceerde publicaties alsook een aantal diepgaande expertinterviews. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek hier. Dit werk is een waardevolle bijdrage aan de digitale transformatie die we zo samen met onze klanten verder kunnen versnellen.

Over de auteur

Chris Seelig

Chris Seelig

Director Consulting Services Retail

Chris is als Director Consulting Services actief in het Retail domein. Met zijn bijna 10 jaar aan ervaring is Chris goed ingevoerd in de belangrijkste trends en uitdagingen.