robert voute

Robert Voûte

Vice President Consulting Geo-ICT

Het licht zien in de digital shadow

Het is een term die steeds vaker opgeld doet: digital shadow, ook wel digital twin(s). We doelen hiermee op de digitale kopie van bijvoorbeeld een stad. En dan het liefst in 3D. De stad in al haar dimensies leg je nu eenmaal het beste bloot met een dynamisch en real-time 3D-model.

Ik verblijf zelf regelmatig in de 3D-wereld. Dat heeft te maken met mijn kennisgebied en onderzoeksdomein aan TU Delft: geografische informatie. Presenteer je dergelijke informatie in een ‘platte kaart’ of op een plat beeldscherm, dan mis je toch veel facetten. 3D speelt letterlijk meer tot de verbeelding. Iedereen kan dan ook al snel een veelheid aan mogelijkheden zien die een 3D-visualisatie van de wereld (of kleiner: van een stad, een wijk of zelfs een gebouw) kan brengen. Stel u dus eens voor dat er een 3D-model is van de stad waar u woont of werkt. Met dat model kunt u werkelijk de stad van alle kanten bekijken. Het mooie is dat u er ook allerlei scenario’s mee kunt bepalen: dankzij technologische ontwikkelingen als (geo)data analytics brengt de digital twin allerlei informatielagen samen. Bijvoorbeeld omgevingsfactoren als geluidsoverlast, licht en schaduw, ruimtelijke ordeningsbepalingen en vergunningen. Al deze elementen beïnvloeden de omgeving, de leefbaarheid, maar ook de economische mogelijkheden op deze plek. Door het toepassen van een integraal 3D-model waarin al deze informatielagen bij elkaar komen, worden zaken inzichtelijk voor burgers, bedrijven en overheid.

Openbare veiligheid

In dit model zitten nog veel meer voordelen verscholen. De (openbare) veiligheid heeft altijd een behoefte aan een duidelijk, ondubbelzinnig en gedetailleerd inzicht in de omgeving. Dit begint al in de preventie: denk bijvoorbeeld aan het maken van een goede ruimtelijke inschatting of een brandweerauto ergens kan komen. Maar ook bij de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten. Gevaren kunnen van boven komen; bij brand is de wind van invloed op waar dingen neerkomen. Maar ook de omgeving heeft hier een belangrijke rol. En, nog meer in mijn straatje, ook de binnenkant van gebouwen of ondergrondse gebieden speelt een cruciale rol in de veiligheid bij een incident. Waar zijn mensen in grote gebouwen? Hoe haal je ze eruit? En hoe kan de brandweer erbij komen?

Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 3D

CGI is nauw betrokken bij de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Binnen dit initiatief is momenteel veel aandacht voor het opzetten van de 3D-stad. Dit betekent dat er van de omgeving binnen de MRDH, te beginnen in een deel van Rotterdam, volledig in 3D een model gemaakt wordt. Het is duidelijk dat het hierbij om ‘astronomisch’ grote hoeveelheden data gaat. Het maken van zo’n 3D-model in al zijn mogelijke details is dan ook niet zo eenvoudig. De samenwerking tussen bedrijven en met kennisinstituten is daarom ook onmisbaar. CGI werkt daarom intensief samen met TU Delft. Samen bouwen we de essentiële kennis van deze complexe technieken op, die we weer aan de lokale economie ten goede kunnen laten komen. Met deze kennis starten we binnen de RNE verschillende Proof of Concepts, te beginnen in het Maritiem District van de stad Rotterdam. Deze PoC’s gaan ons helpen deze digitale kopie van de stad te laten werken, processen te vereenvoudigen, inzicht te laten toenemen en goed op te slaan. In een ander deel van het project zal ook erg naar verschijningsvormen (of visualisaties) van deze 3D digitale werelden gekeken worden. Augmented en Virtual Reality gaan hierbij een rol spelen. Een 3D-weergave op een plat beeldscherm is nu eenmaal niet erg handig…

Gebruikte technologie: (Geo)data analytics, Internet of Things, 3D modelling/3D Digital Twin(s)

Over de auteur

robert voute

Robert Voûte

Vice President Consulting Geo-ICT

Robert Voûte is verantwoordelijk voor de koers en visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie, 3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele beelden (COP’s) met als specifiek aandachtsgebied vitale civiele infrastructuren en de daarbij behorende digital twins. Als ‘Geodeet’ ...